Enkeltmannsforetak

Hjemme med sykt barn som selvstendig næringsdrivende – har du krav på omsorgspenger?

Far er lønnsmottager og mor driver enkeltpersonforetak: Hvem tar seg fri fra jobben for å pleie syke barn?
(Sist oppdatert 09.04.2014)

Syke barn Les mer →

Få mer gjort i 2014 – bruk komiker Jerry Seinfelds geniale produktivitetssystem

“De fleste mennesker overvurder hva de kan få utrettet i løpet av en dag, og undervurder hva de kan få utrettet i løpet av et år.” – Ukjent

(Oppdatert 12.02.2014)

Å være selvstendig næringsdrivende innebærer en enorm frihet. Frihet til å velge til hvilket tidspunkt på dagen du skal begynne å jobbe. Frihet til å velge når du skal gå hjem. Frihet til å bestemme hvilken oppgave du bruker mesteparten av tiden din på. Frihet til å ta fri de tre første dagene i uka (du kan jo alltids ta igjen den tapte tiden på torsdag og fredag).
Les mer →

Inndrivelseskompensasjon: Betaling etter forfall kan koste næringsdrivende 300 kroner

Inndrivelseskompensasjon

Hvordan ville du reagert om du fikk tilsendt en ekstraregning på 300 kroner, bare fordi enkeltpersonforetaket ditt betalte det som i utgangspunktet var en faktura på 50 kroner, dagen etter forfallsdato?

Det høres kanskje brutalt ut, men etter at nye regler tilpasset EØS-direktivet mot forsinket betaling i handelsforhold ble innført i sommer, kan kreditor med loven i hånd kreve 300 kroner i “inndrivelseskompensasjon” i det øyeblikk vedkommende har rett til å kreve forsinkelsesrente. Noe som i praksis betyr: Når gyldig forfallsdato er oversteget.
(Publisert 26.11.2013) Les mer →

ENK eller AS? Spørsmålene som avgjør valget av foretaksform

Et av de desidert viktigste spørsmålene du må stille deg selv når du skal starte egen virksomhet er: Hvilken foretaksform skal jeg velge? Dette valget får nemlig store konsekvenser for din privatøkonomi, hvilke plikter det offentlige stiller til deg, hvor stor personlig risiko du tar og hvor mye skatt du til syvende og sist skal betale.
(Publisert 04.10.2013) Les mer →

24 tips til deg som skal starte egen bedrift

Står du på startstreken, klar til å starte å starte for deg selv? Her er 24 gode råd på veien:

Tips til å starte egen bedrift Les mer →

UTSETTES! Oppbevaringstiden for bilag fortsatt 10 år i en overgangsperiode

Endringene i oppbevaringsplikten for regnskap som ble forslått å trå i kraft fra 2014 utsettes.

(Oppdatert 07.02.2014) Les mer →

Etterfakturering av merverdiavgift

Hva gjør du med faktureringen fra og med tidspunktet du søker om registrering i Merverdiavgiftsregisteret, og frem til søknaden er ferdigbehandlet og innvilget?
(Publisert 05.11.13)

Etterfakturering av merverdiavgift Les mer →

Skattemessig fordelaktig med lønnsinntekt i tillegg til næringsinntekten

Mens lønnsmottagere automatisk får et skattefradrag på inntil 81 300 kroner – det såkalte minstefradraget – , får selvstendig næringsdrivende kun fradrag for faktiske utgifter. Kort oppsummert betyr det at dersom du har få dokumenterbare utgifter – så betaler du mer skatt enn en lønnsmottager med omtrent samme inntekt.
(Publisert 24.10.2013)

Les mer →

Lavere trygdeavgift – men fortsatt intet næringsfradrag for selvstendig næringsdrivende i forslag til statsbudsjett

I den avtroppende regjeringens forslag til statbudsjett for 2014, foreslås det at trygdeavgiften for selvstendig næringsdrivende reduseres med 0,72 prosentpoeng.
(Publisert 14.10.2013)
Les mer →

Behold dagpengene under etablering av egen virksomhet

Går du arbeidsledig eller mottar arbeidsavklaringspenger, og går i tanker om å starte egen bedrift? Gitt at visse forutsetninger er oppfylt, kan det være mulig å beholde støtten fra NAV under etableringsfasen.
(Publisert 13.08.2013) Les mer →

Enklere å stifte aksjeselskap fra 1. juli

Bortfall av krav om åpningsbalanse dersom aksjeinnskuddet gjøres med penger, er bare en av mange endringer i Aksjeloven som trer i kraft 01.07.2013. I sum vil endringene gjøre det enklere å stifte og drive aksjeselskap.
(Publisert 21.06.2013) Les mer →