Kalender, nye regler og satser for 2024

Datoer og satser som kan være aktuelle for deg med enkeltpersonforetak.

(Publisert 03.01.2024)

Kalender
(Illustrasjon: Dreamstime.com)

(Oppdateres).

01. feb. – Frist for å søke om årlig mva-melding (krav bl.a. årsomsetning under 1 million kroner).

12. februar. (10. februar faller på en lørdag) – Frist levering og betaling av Mva-melding 6. termin (november og desember)

11. mars (10. mars faller på en søndag) – (Årlig mva-melding) Frist for betaling og levering av Mva-melding for inntektsåret 2023 for de med årlig rapportering

15. mars – Frist for betaling av forskuddskatt for selvstendig næringsdrivende 1. termin

10. april – Frist levering og betaling av mva-melding 1. termin (januar og februar)

31. mai – Frist for levering av skattemelding for personlig næringsdrivende

31. mai – Frist for å søke utsatt levering av skattemelding (mulighet for å søke om 30-dagers utsettelse).

31. mai – Kommer du til å restskatt, er dette siste frist til å betale «tilleggsforskudd» for å unngå renter på restskatten.

10. juni – Frist levering og betaling av mva-melding 2. termin (mars og april)

15. juni – Frist for betaling av forskuddskatt for selvstendig næringsdrivende 2. termin

02. sept (31. aug. faller på en lørdag) – Frist levering og betaling av mva-melding 3. termin (mai og juni)

15. sept. – Frist for betaling av forskuddskatt for selvstendig næringsdrivende 3. termin

10. okt. – Frist levering og betaling av mva-melding 4. termin (juli og august)

10. des. – Frist levering og betaling av mva-melding 5. termin (september og oktober)

15. des. – Frist for betaling av forskuddskatt for selvstendig næringsdrivende 4. termin

Kilde: Skatteetatens kalender

Satsen for trygdeavgift på næringsinntekt senkes fra 11,1 prosent til 11,0 prosent fom. inntektsåret 2024.

Skattefri sats for kilometergodtgjørelse i 2024 er 3,50,- per km (uendret fra 2023)

Forsinkelsesrenten første halvår 2024 (fom. 01. januar) er på 12,5 prosent. (11,75 prosent andre halvår 2023).

Den høyere satsen for avskrivning av elvarebiler på 30 prosent som har vært siden 2017 avvikles. (Skal avskrives som andre varebiler med 24 prosent.)

Det maksimale purregebyret for 2024 er på 35,- kroner (samme som sist år, da inkassosatsen er uendret fra 2023 på 700,- kroner. Purregebyret er 1/20 av inkassosatsen.)

Grensen for direkte utgiftsføring av driftsmidler økes fra 15 000,- til 30 000,- kroner. Gjelder også grensen for avskrivning av rest på saldo. (Relativt stor endring fra den tidligere beløpsgrensen på 15 000,- som har vært uendret siden 1992.)

Nytt fra og med 01.01.2024: Ikke lenger gratis å registrere enkeltpersonerforetaket i Enhetsregisteret. Det kreves nå et gebyr på 2499,- ved elektronisk registrering og 3146,- på papir ved førstegangsregistering.

Kilder: Regjeringen.no, Skatteetaten.no

«Regnskapsprinsippene er de tause vokterne av økonomisk likevekt». – Laura Anderson


Legg igjen en kommentar

(Din E-postadresse blir ikke publisert.)