Fakturamal

Jeg har fått mange mailer fra lesere som savner en god fakturamal.

Selv bruker jeg et fakturaprogram, men om du av en eller annen grunn trenger en mal (har jeg laget en i .rtf format (Rikt tekstformat). Denne kan brukes i både Microsoft Word og Open Office Writer. Elementene i malen er plassert slik at om du kjøper ferdige «Laser giro ark» så havner kontonummer, pris osv på rett sted på arket når du printer ut (ihvertfall på min skriver).

Klikk her for å laste ned malen.

Det er dog et problem… Ifølge Bokføringsforskriften om nummerering av salgsdokumenter, heter det blant annet at «Salgsdokumentasjon skal være forhåndsnummerert på trykte blanketter eller ved maskinelt tildelte nummer med en kontrollerbar sekvens, eller være merket på annen måte slik at fullstendig registrering av utfakturerte salg kan etterprøves på en enkel måte.» (Kilde Lovdata).

Siden dette er en mal som fylles ut manuelt bør du derfor bruke forhåndsnummererte fakturaark for å ha ditt på det tørre i forhold til Skattemyndighetene.


35 kommentarer om “Fakturamal”

 1. Takk. Funker som fjell denne! Men er du sikker på dette med numrene? Altså at de må være trykt maskinelt på forhånd?

 2. Noen som vet hvor jeg får kjøpt slike ferdige ark med fakturanr ferdig?

 3. Endelig en mal som fungerer. Har søkt og søkt på nettet 🙂

 4. Bumper Iris sin kommentar. Noen som vet hvor det er mulig å få kjøpt slike forhåndsnummererte fakturaer?

 5. slike forhåndsnummererte fakturaer kan kjøpes på Binders.

 6. Noen som vet om fakturanr er nødvendig når det kun skal lages én enkelt faktura? Evt. hvordan nummerere uten å printe ut?

 7. Tusen, tusen takk!
  Denne malen var helt perfekt!
  Veldig bra jobba!
  jeg fikk buttet inn logo til foretaket mitt øverst, og alt gikk helt plettfritt!
  Tusen takk, nok en gang! 🙂

 8. Det er ikke fakturanr. bokføringsforskriften refererer til det er blankettnr. Ferdige blanketter fås kjøpt der du skaffer kontorrekvesita.

 9. Det kan jo ikke stemme Andre, kan du utbrodere svaret ditt? Blankettnummer? Det er rekken av fakturanummer det ikke skal være hull i.

 10. Tusen takk for at du legger ut denne gratis 🙂

 11. Regnskap

  Her er info i forbindelse med reglene rundt faktura.

  Nummerering av utgående fakturaer

  Dokumentasjonen av salg av varer og tjenester skal være forhåndsnummerert på trykte blanketter eller ved maskinelt tildelte nummer med kontrollerbar sekvens eller være merket på annen måte som muliggjør etterprøving av fullstendighet, jf. Bokføringsforskriften § 5-1-3. Denne bestemmelsen innebærer at det i utgangspunktet ikke vil være anledning til å produsere fakturaer ved hjelp av tekstbehandling eller enkle regneark (det kan imidlertid lages faktura i for eksempel word eller excel og skrive ut på forhåndsnummerert blankett). Alternativet med trykte blanketter tar i utgangspunktet sikte på virksomheter som ikke har et faktureringssystem som produserer ”maskinelt tildelte nummer”. Skattedirektoratet legger i Artikkel av 24.04.2007 (oppdatert 06.01.2009) til grunn at dette alternativet som hovedregel forutsetter blanketter som er trykt opp eksternt for den bokføringspliktige virksomheten, i et omfang som muliggjør fullstendighetskontroll. Når dette alternativet benyttes bør også virksomhetens navn og organisasjonsnummer, eventuelt etterfulgt av bokstavene MVA, trykkes på forhånd.

 12. Dette med blankettnummer overholdes sjelden, og jeg kan ikke se at jeg må gjøre det da. Bompengeringen i Bergen sender ut eposter med betalingsinfo, nettbutikker sender meg pdf’er med betalingsinfo….

 13. Heisann..

  Bokføringsforskriften gjelder bare for Næringsdrivende. Om du som privatperson skal sende ut en giro/faktura/regning, så er det ikke påkrevd med nummerering.

 14. Dette fungerte veldig bra! Jeg fikk 500 fakturaark på Staples for 199, så billig ble det også. Jeg har bare et par kommentarer til malen:

  1. Kjøpers og selgers firmanavn ser ut til å være byttet om på selve fakturaen. Det er viktig å være oppmerksom på det, ellers kan det lett bli feil.

  2. Dokumentet er i et custom-format. Jeg måtte forandre formatet til A4 for å få skriveren til å skrive ut fra den vanlige arkskuffen (Format->Page i OpenOffice).

 15. Hei, hvordan får du en bokføringsversjon av den utsendte regningen? Tar du kopi, eller følger det et «gjennomslag» til hver fakturaark i fakturabunken fra binders?

  Hilsen, Marie Hahn

 16. Sluttar meg til rekka av jublande brukarar av malen! Eg trur det er poenget med ubroten rekke fakturanummer som er poenget – eg har nummerert manuelt i ti år og har aldri fått spørsmål om det, korkje frå rekneskapsførar, revisor eller skattekontor 🙂 Men det er klart kan ein få ferdig nummererte fakturaark så er det jo bra – heilt til det hender noko gale med skrivaren……..

 17. Så vis man skal tolke dette riktig vil det si at man kan kjøpe ferdig trykte fakturaer m\giro på binders som da er med forhåndsnummerte blankettnummer, altså ikke forhåndnummerte fakturanr. Meg bekjent er dette to forskjellige ting.
  Er det sånn at man kan selve nummere faktura nr på selve faktura arket fra binders ?.

  Kan noen oppdatere litt på dette, blir veldig usikker hvordan man skal forholde seg til dette.

 18. Hva med forhåndstrykk når faktura sendes elektronisk?
  Det med krav om forhåndstrykte formular gjelder fortiden til,den gang faktura ble sendt i posten.
  I dag med elektronisk utsendelse så er ikke det praktisk mulig,kun at faktura må ha fortløpende nr innskervet av den som sender.

 19. Endelig en mal som duger til mitt formål! Takker.

 20. Tidligere var det flere som brukte maler ifm å lage faktura. Men pga kravet til tildelte nummer med en kontrollerbar sekvens vil det være en stor fordel å ha dette automatisert. Dette gjør jo alle fakturaprogrammene for deg. Hvis grunnen er at man ikke ønsker å betale for et fakturaprogram kan du jo velge et gratis alternativ som FakturaNett.no eller andre

 21. Er meget interessert i denne malen. Fikk ikke bestilt den, dessverre.
  Vennligst ta kontakt på telefon 41303111
  Aage Hamnvik

 22. Hei Aage, malen er gratis og den må ikke bestilles…. Det er lenke til nedlasting i artikkelen.

 23. funker ikke på min epson printer 🙁 heeelt ny er den også 🙁

 24. Denne var perfekt. Akkurat hva jeg letet etter!

 25. Er det en lur måte å send den på ferdig utfylt til en kunde på mail, eller må den da scannes og sendes? Uansett, super mal !

 26. Åssen får man denne malen over i et word dokument? Slik at ting står riktig? Fikk ikke til dette jeg.. =/ All skrift kommer bare nedover slik som i rtf format dokumentet..

 27. Sara, du må høyre klikke på dokumenten fra skrivebordet ditt og åpne det med word programmet

 28. Hei..jeg skal skrive en faktura,men jeg er ikke mva pliktiktig..kan jeg fremdeles bruke denne malen?..
  Og kan den åpnes i Word Pad?

  Mvh Tom Dysa..

 29. Funket utmerket på laserprinteren min!

 30. Takk for fakturamalen for word!
  Som jurist har jeg lest med interesse innleggene som drøfter bokføringsforskriften § 5-1-3 første ledd om at; «Salgsdokument skal være forhåndsnummerert på trykte blanketter eller ved maskinelt tildelte nummer med en kontrollerbar sekvens…»
  Jeg legger til at bestemmelsen etterfølges i § 5-1-3 første ledd med alternativet; «eller være merket på annen måte slik at fullstendig registrering av utfakturerte salg kan etterprøves på en enkel måte.»
  Til avslutning viser jeg til at brudd på reglene kun er straffbart hvis overtredelsen er «betydelig», jf. bokføringsloven § 15 og hvis det foreligger «uaktsomhet», jf. straffeloven § 394.

 31. En liten kommentar til min forrige kommentar om straff ved overtredelse av bokføringsreglene:

  Da straffeloven av 2005 trådte i kraft i fjor høst kom det en ny bestemmelse i straffeprosessloven § 62 a som gir påtalemyndigheten hjemmel til å unnlate å påtale forbrytelser såfremt allmenne hensyn ikke tilsier påtale. (Jeg skrev masteroppgave om bl.a. strpl. § 62 a.) I praksis betyr det at forbrytelser som gir fengselsstraff under 2 år ikke påtales med mindre det foreligger allmenne hensyn.

  Som jurist og master i private straffesaker har jeg gode forutsetninger til å sette meg inn i hvordan en påtalejurist vurderer saken. Hvis man forsøker å overholde bokføringsplikten ved å skrive fakturaer vil overtredelsen verken være «betydelig» eller «uaktsom», hvis man har fulgt rådene til en jurist. Dersom man istedenfor unnlater å bokføre kan det foreligge «allmenne hensyn» dersom overtredelsen er betydelig.

 32. Kan bekrefte at denne fungerer også i siste versjon av Word og Word 2016. Tommel opp!

 33. Hei, og takk for malen.
  Den fungerer som den skal 🙂
  Jeg bruker den til å skrive ut den aller siste kunden min som bruker fortsatt Giro.
  Er det noen som trenger julegave, påskeegg og lignende kan ta kontakt med meg 🙂

 34. Veldig bra. Bruker den til kjøp og salg privat.

 35. Ikke helt relatert, men si at man lager en faktura på et ark UTEN å ville ha med girodelen. Finnes det slike nummererte serier med ark å få kjøpt?

Legg igjen en kommentar

(Din E-postadresse blir ikke publisert.)