Antallet konkurser øker

1068 konkurser ble åpnet i 2. kvartal. Det er 14 prosent flere enn samme kvartal i fjor.

(Publisert 14.08.2023)

Bygg og anlegg
(Foto: Dreamstime.com)

Bygg og anlegg

Flest konkurser var det i bygg- og anleggssektoren, Statistisk sentralbyrå melder videre at
den største prosentvise økningen for hele det første halvåret fantes i næringene kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter.

Størst er økningen i Innlandet, hvor det ble åpnet 33 prosent flere konkurser enn samme kvartal i fjor.

Økning også blant enkeltpersonforetakene

Enkeltpersonforetak regnes sammen med personlige konkurser i statistikken, og for denne gruppen ble det åpnet 222 konkurser i 2. kvartal. En økning på 7 prosent fra samme kvartal i 2022.

Foretakskonkurser 2. kvartal 2023: 846 konkurser, hvorav 28 prosent var innen bygg og anlegg
Enkeltpersonforetak og pers. konkurser 2. kvartal 2023: 222 konkurser, hvorav hele 44 prosent var innen bygg og anlegg.

Fortsatt lavere tall enn før pandemien for enkeltpersonforetakene

Andre og tredje kvartal i «Covidåret» 2020 hadde historisk lave konkurstall for enkeltpersonforetak og personlige konkurser. Dette trolig grunnet skattemyndighetenes tiltak med betalingsutsettelser av skatter og avgifter, samt høyere terskel for å begjære konkurser i denne perioden.

I 2. kvartal 2020 ble det åpnet 61 konkurser (312 i 2019) blant denne gruppen. 70 konkurser i 3. kvartal (203 i 2019). Statistikken viser en langt dystrere utvikling i 2022 og 2023, men foreløpig er tallene noe lavere enn før utbruddet av pandemien.

Kilde: SSB.no


Legg igjen en kommentar

(Din E-postadresse blir ikke publisert.)