SWOT-analyse med mal og eksempel

Få opp øynene for nye muligheter, svake punkter du kan forbedre og eventuelle farer som kan true eksistensgrunnlaget for virksomheten din med en SWOT-analyse.


(Like nyttig uansett om du driver helt for deg selv, eller et aksjeselskap med hundrevis av ansatte. EN SWOT-analyse tvinger deg til å se på virksomheten med nye øyne fra alle vinkler, og identifiserer hva du bør jobbe med for å løfte resultatene og håndtere mulige trusler du har oversett. Illustrasjon: Dreamstime.com.)

(Publisert 22.05.19)

«Å designe en vinnende strategi, er kunsten å stille spørsmål og deretter kontinuerlig fornye tankeprosessen ved å stille spørsmål ved svarene. Uansett hvor god dagens strategi er, må du alltid fortsette å gjenoppfinne den». – Constantinos Markides

Hva er en SWOT-analyse, og hvordan kan den hjelpe din bedrift?

En SWOT-analyse er en mye brukt metode for å kartlegge styrkene (Strenghts), svakhetene (Weaknesses), mulighetene (Opportunities) og truslene (Threats) i en bedrift, organisasjon eller prosjekt. Med denne informasjon er det mye lettere å fatte riktige strategiske beslutninger. Metoden brukes også til karriereplanlegging.

Interne faktorer

De to første punktene, styrker og svakheter, er momenter virksomheten selv har en stor grad av kontroll over, og er derfor mulig å forbedre. For eksempel vil en bedrift med unormalt høyt sykefravær, i mange tilfeller kunne forbedre dette selv med tiltak for bedre trivsel, oppfølging osv. En næringsdrivende frisør som holder stengt på torsdager og fredager, vet at omsetningen lett kan økes ved å holde åpent også disse dagene.

Eksterne faktorer

Det finnes imidlertid alltid momenter utenfor bedriftens kontroll, som man i beste fall kan forsøke å dempe skadevirkningene av eller i den andre enden skalaen; gripe de mulighetene som ligger der. Disse er i en SWOT-analyse beskrevet under punktene muligheter og trusler.

Et godt eksempel er overgangen fra analog til digital fotografering. Kodak var frem til introduksjonen av digitalkameraer, den dominerende leverandøren av kameraer og filmruller i verden. Ny teknologi (endringer som lå utenfor selskapets kontroll), gjorde at de i løpet av få år mistet denne posisjonen. Kodak kunne ikke stoppet utviklingen, det eneste de kunne ha gjort var å satset fullt på det nye markedet for digitalkameraer og minnebrikker som åpnet seg. I stedet valgte de å fortsette som før, og ble i løpet av få år forbigått av aktører som grep de nye mulighetene med begge hender.

Se også: Forretningsmodell med eksempel og mal.

Slik lager du en SWOT-analyse (med nedlastbar mal)

Trekk en horisontal strek ned langs midten på et A4-ark (eller bare last ned og skriv ut vår mal i pdf format). Skriv «styrker» og «muligheter» på venstresiden, og «svakheter» og «trusler» på høyresiden (slik at vestressiden av arket dekker de positive-, og høyresiden de negative faktorene). La det være plass nok til å fylle inn 3-5 setninger under hver overskrift.

SWOT-analyse

Still gode spørsmål, og noter svarene du kommer opp med under hvert punkt. Eksempler:

Styrker:

 • Hvilke konkurransefortrinn har bedriften? Hva gjør dere bedre enn konkurrentene?
 • Hvilke ressurser finnes? (Personell, tjenester og varen som tilbys).
 • Hva er det som gjør at kundene velger dere?

Svakheter:

 • Hva er dårlig per i dag? Hva kan forbedres?
 • Hva er det som gjør at kundene ikke kjøper? Hvorfor velges andre aktører i stedet?
 • Hvilke rutiner fungerer dårlig?

Muligheter:

 • Hvilke trender gjelder nå?
 • Ny teknologi?
 • Er det mulig å nå ut til nye markeder?

Trusler:

 • Hva gjør konkurrentene? Nye aktører i markedet?
 • Statlige reguleringer? Nye spilleregler i bransjen?
 • Endringer i kundegrunnlaget? (Tilflytting/fraflytting? Høykonjunktur/lavkonjunktur?)
 • Trendskifte. Kan det du tilbyr bli «avleggs»?

Se også: Debet og kredit – enkelt forklart.

Eksempel på SWOT-analyse

Tenkt eksempel for et frittstående (utenfor kjede) spisested:

Styrker

 • God tilgang på lokale kortreiste råvarer.
 • Faglig dyktige kokker, som liker å holde seg oppdatert på det nyeste i bransjen.
 • God beliggenhet (mange personer passerer restauranten hver dag).
 • Matopplevelse og personlig service.
 • Stigende renommé og gode anmeldelser.

Svakheter

 • Liten stab, sårbare ved sykdom. Høyt sykefravær da arbeidsbelastningen er stor per person.
 • Høyere innkjøpspriser enn konkurrerende kjederestauranter.
 • Mye høyere pris per måltid enn lavpriskjedene.
 • Begrenset markedsføringsbudsjett.
 • Utdatert dårlig hjemmeside uten mulighet for bordbestilling og info om sesongens meny.
 • Få parkeringsplasser.

Muligheter

 • Catering (komfirmasjoner, bryllup, konferanser mm.)
 • TakeAway.
 • Megatrenden miljø og folks økende bevissthet om kortreist lokal mat.
 • Åpne enda en restaurant i en annen kant av byen.

Trusler

 • Økt konkurranse fra lavpriskjeder i området.
 • Økende lånerenter og dårligere økonomi blant folk flest.
 • Fare for å miste nøkkelpersonell (kokker) til konkurrenter som kan tilby høyere lønn.
 • Økte leiepriser (resturantlokale mm.).

Legg igjen en kommentar

(Din E-postadresse blir ikke publisert.)