Næringsspesifikasjon

(Sist oppdatert 05.01.2023)

Mens man tidligere har måttet sende inn skattemelding, næringsoppgave og eventuelle vedleggsskjemaer, har Skatteetaten gradvis forenklet innrapporteringen.

I 2022 kunne de fleste enkeltpersonforetak levere den nye skattemeldingen, og i 2023 (for inntektsåret 2022) må alle gjøre det (i 2024 må også andre selskapsformer bruke den).

De gamle vedleggskjemaene og næringsoppgavene erstattes av en «næringsspesifikasjon».

Skatteetaten skriver at næringsdrivende tidligere har måttet forholde seg til opptil 60 ulike skjemaer med 6500 mulige utfyllbare felter. Dermed blir innleveringen enklere og man reduserer risikoen for å gjøre feil.

Næringsspesifikasjon
(Skjermskudd fra den nye skattemeldingen med næringsspesifikasjon).

Næringsrapport skatt forsvant i 2022 (inntektsåret 2021)

Først ut i forenklingeprosessen var «Næringsrapport skatt» fra 2016, hvor 9 skjema ble slått sammen til 1 rapport og kunne brukes av næringsdrivende med enkle skatteforhold. Denne ble faset ut og erstattet av den nye skattemeldingen for næringsdrivende.

Kilder: Skatteetaten.no, www.altinn.no