Enkeltmannsforetak

Moms

I denne kategorien finner du artikler som omhandler merverdiavgift for oss som driver et enkeltmannsforetak. Innenfor de fleste næringer er momsen på 25% (med noen unntak som f.eks. salg av bøker og matvarer).

Årlig merverdiavgiftsoppgave (mva-melding)

Husk søknadsfristen 1. februar hvis du har under 1. million i årlig omsetning og ønsker årstermin i stedet for rapportering annenhver måned. Nytt fra to år tilbake, er at du allerede må ha vært registrert og ha levert til punkt i minst ett år for å godkjent søknaden. (Publisert 04.01.2019)

Skattemelding for merverdiavgift

Fra og med 01.01.2017 tar «Skattemelding for merverdiavgift» over for den gamle omsetningsoppgaven. I praksis: Hva er er nytt, og hva betyr dette for deg? (Publisert 30.09.2016)

Etterfakturering av merverdiavgift

Hva gjør du med faktureringen fra og med tidspunktet du søker om registrering i Merverdiavgiftsregisteret, og frem til søknaden er ferdigbehandlet og innvilget? (Publisert 05.11.13)

Tilbakegående avgiftsoppgjør

Snekker Sindre har i lengre tid drømt om å starte sin egen bedrift. Endelig er dagen kommet. Han sier opp den trygge jobben i et større snekkerfirma, og starter opp sin egen lille snekkergeskjeft med enkeltpersonforetak som selskapsform. (Publisert 15.11.2012)

Enkeltmannsforetak og moms

Som alle andre foretak i Norge må vi som driver enkeltmannsforetak legge til moms på utgående fakturaer.