Amerikansk undersøkelse: Derfor starter folk for seg selv

Hva er grunnen til at folk ønsker å starte for seg selv, hvordan finansierer de oppstarten, og hva er de største bekymringene? Dette var bare noen av spørsmålene SCORE stilte ca. 1000 små oppstartsbedrifter.

(Publisert 09.12.2020)

Starte for seg selv
Glød for faget var en viktig pådriver for mange som startet for seg selv. Illustrasjonsfoto: Dreamstime.com.

Funnene i undersøkelsen ble presentert i publikasjonen “The Megaphone of Main Street: Startups, Fall 2019”.

SCORE er en amerikansk nonprofit-organisasjon som hjelper nyetablerte småbedrifter med å komme igang og nå målene sine. Drevet av mer enn ti tusen frivillige (som bidrar bl.a. som oppstartsmentorer), er de ifølge organisasjonens egen hjemmeside, det største bedriftsnettverket av sitt slag i USA.

Lidenskap og glød viktigste årsak

På spørsmål om hva som var hovedårsaken til at de hadde startet for seg selv, fordelte svarene seg slik:

  • Lidenskap for produktet/tjenesten jeg tilbyr – 40,2 prosent
  • Ønsket fleksibilitet som følger med å jobbe for seg selv – 16 prosent
  • Så et hull i markedet som jeg ønsket å fylle – 15,1 prosent
  • Arbeidsledighet/for lite jobb – 14,6 prosent
  • Ville være min egen sjef – 13,9 prosent

Lang erfaring i bunn

Få gründere hadde kastet seg ut i helt nye fagfelter på impuls. Undersøkelsen fant at gjennomsnittsentreprenøren allerede hadde 11,5 års erfaring i bransjen før vedkommende tok steget og startet sin egen bedrift.

Finansierer oppstarten med sparepenger og inntekt fra annen jobb

Et stort flertall av de spurte hadde verken lånt penger, søkt om støtte eller kontaktet investorer. I stedet var oppstarten finansiert av oppsparte midler og inntekt fra andre jobber.

SCORE’s mentorer anbefaler vanligvis at man har tre-seks månedsinntekter å tære på, likevel oppga 42 prosent at de hadde mindre enn 5000 dollar (ca. 43 500,- kroner med 8,7 i dollarkurs) i banken ved oppstartstidspunktet. Om lag halvparten hadde mer enn 10 000 dollar, og en fjerdedel hadde mer enn 50 000 dollar da de startet for seg selv.

PS! Artikkelen skraper bare så vidt i overflaten på tallene i undersøkelsen. Rapporten er 17 sider lang, og kan lastes ned fra score.org.

Få virksomheten til å gå rundt

Det første året som nyoppstartet er kjent for å være vanskelig. Gründerne ble bedt om å gradere nivået av bekymring for en rekke svar på spørsmålet «Hvilke av følgende er/var en signifikant bekymring for deg i ditt første år som bedriftseier»?

På en fem-punkt skala fra «ikke bekymret i det hele tatt», til «stor bekymring», var det to punkter som pekte seg ut ved det siste. 28,6 prosent hadde krysset av «stor bekymring» på punktet «klare å skaffe nok inntekter til å forsørge meg selv», og 26,8 prosent så med stor bekymring på å «skaffe kunder».

Etablererne uttrykte minst bekymring og krysset av «Ikke bekymret i det hele tatt» ved punktet «Skaffe kapital» (26,6 prosent) og «Klare å vie nok tid» (30 prosent).

Kilde: SCORE.


Legg igjen en kommentar

(Din E-postadresse blir ikke publisert.)