Fakturaregler

Noe av det første spørsmålet mange stiller seg etter å ha startet opp et nytt foretak er hvordan skal jeg fakturere salgene mine?

(Sist oppdatert 20.12.2023)

Fakturaregler

Det er veldig klare regler på dette, og disse må man følge til punkt og prikke. Du har for eksempel ikke lov til å lage fakturaer selv i programmer som Word og Excel om du ikke bruker forhåndsnummererte blanketter. Fakturaene må inneholde enten fakturanummer som er forhåndstrykt eller som tildeles fortløpende av et fakturaprogram (det må ikke under noen omstendigheter være hull i fakturarekken!). Jeg anbefaler deg enten å kjøpe et fakturaprogram eller benytte et gratisprogram som f.eks. Faktura Larsen (Se gratis fakturaprogrammer).

Har du gjort en feil på en faktura? Les om hvordan du lager en kreditnota.

Viktig! Fakturaer må oppbevares av kjøper og selger i minst 5 år.

Bokføringsforskriften sier at salgsdokumenter som et minimum må inneholde følgende punkter:

Tips: Dersom du mottar en faktura som ikke oppfyller gjeldende kvar fra en av dine leverandører (f.eks. faktura ink. moms fra et firma som ikke er registrert i merverdiregisteret), bør du be om ny korrekt faktura slik at du selv ikke får problemer ovenfor skattemyndighetene når du skal utgiftsføre kjøpet.

1. Fakturanummer – Nummeret skal enten være tildelt maskinelt (f.eks. av et fakturaprogram) eller på forhåndstrykte ark).

2. Fakturadato – Dette er datoen fakturaen blir generert, ikke datoen salget gjøres.

Les også – Nytt fra og med sommeren 2013: Inndrivelseskompensasjon mellom næringsdrivende på 300 kroner (460,- kroner i andre halvdel av 2023).

3. Kjøpers navn, adresse eller org.nummer. – Unntak fra denne regelen gjelder f.eks. ved kontantsalg til privatpersoner (du får som kjent ikke navnet ditt på kvitteringen når du handler i nærbutikken.)

4. Selgers navn og org.nummer. – Dersom selger er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, skal bokstavene «MVA» stå bak org.nummeret.

ASA, AS og Nuf må også ha med «Foretaksregisteret» på fakturaen.

5. Beskrivelse og omfanget – (f.eks. antall enheter) av varen eller tjenesten som selges.

6. Forfallsdato.

7. Spesifisert pris og eventuell merverdiavgift med korrekt MVA-sats.

9. Leveringsdato- og sted for tjenesten eller varen.

NB! Det offentlige krever «EHF-faktura».

Satser for purregebyr og forsinkelsesrente 2017/2018/2019/2023:
Maksimalt purregebyr fra 1. januar 2023 er på 35 kroner
Forsinkelsesrente for andre halvår 2023 er på 11,75 prosent p.a. (fra og med 01.07.2023).
Forsinkelsesrente for første halvår 2023 er på 10,75 prosent p.a. (fra og med 01.01.2023).
Inkassosatsen er på 700 kroner og inkassovarsel 35 kroner.

Maksimalt purregebyr fra 1. januar 2019 er på 70 kroner
Maksimalt purregebyr fra 1. januar 2018 er på 70 kroner
Forsinkelsesrente for andre halvår 2018 er på 8,50 prosent (fra og med 01.07.2018).
Forsinkelsesrente for første halvår 2018 er på 8,50 prosent (fra og med 01.01.2018).
Maksimalt purregebyr fra 1. januar 2017 er på 70 kroner
Forsinkelsesrente for første halvår 2017 er på 8,50 prosent (fra og med 01.01.2017).

Fakturagebyr

Selger har anledning til å legge på et gebyr for å dekke eventuelle administrasjonskostnader vedkommende måtte ha i forbindelse med produksjon og utsendelse av fakturaen – dersom dette er avtalt med kjøper på forhånd (Hvis ikke kan kjøper med full rett velge å ikke betale. Vanlig praksis hos mange bedrifter er å ta en slik gebyr dersom kunden velger å få tilsendt papirfaktura i stedet for på epost).

I motsetning til purregebyr (som regnes som en «finansiell tjeneste», og dermed skal være uten merverdiavgift), skal fakturagebyret ha samme merverdisats som varen eller tjenesten fakturaen gjelder.

Nytt! En lovendring i 2023 fastslår at fakturagebyret ikke kan overstige selgers faktiske kostnader. Forbrukertilsynet har denne høsten ført tilsyn mot flere store selskaper de mener tar for høye fakturagebyr fra forbrukere. Tilsynet mener det skal mye til for at en faktura på papir skal koste mer enn 10 kroner.

En undersøkelse fra 2020 fant at det i gjennomsnitt ikke kostet mer enn 3-6 kroner å lage og sende en regning (3,1 kroner for digitale fakturaer og 6,4 kroner for fakturaer sendt fysisk i posten). Reglene skiller ikke mellom om du utarbeider fakturaen selv, eller om det brukes en underleverandør. Det er kun de faktiske kostander underleverandøren har, ikke den fortjenesten vedkommende har, som kan pålegges fakturamottaker i fakturagebyret.


9 kommentarer om “Fakturaregler”

 1. Angående fakturanummerering: Skal fakturanummeret begynne på 1 igjen når man starter nytt kalenderår, eller gjelder nummereringen helt fra foretaket ble opprettet?
  Mvh Magnar Heimdal (Enkeltpersonforetak)

 2. Linken til Bedin virker ikke.

 3. Hei Nina, takk for tipset. Artikkelen er nå oppdatert (Bedin er lagt ned, og innholdet flyttet til Altinn).

 4. Jeg har prøvd å laste ned Fakturaprogrammet til Fru Larsen, men eeeehh, får det ikke til. Har mac….

 5. Hei.
  Når man driver enkeltmannsforetak og skriver regning for et band.
  Kan de andre bandmedlemmene uten foretak skrive faktura, regning eller lønnskrav som privatperson? som hobby liksom. Prøver å unngå å måtte betale inn forhåndsskatt og sånn opplegg som jeg ikke skjønner..
  …kan jeg bruke det i mitt regnskap som bilag på skattefradrag?
  Eller må jeg skrive delvis kreditnota på den regninga jeg sendte?

 6. Hei

  Er det tillatt å legge til ordregebyr på faktura til en virksomhet ved varekjøp, uten at dette er avtalt eller opplyst om på forhånd?

 7. Hei
  Min snekker fakturer meg med moms på timepris og moms på materialer med pris inkludert moms som han har betalt til sin leverandør (altså moms på moms). Er dette rikitig?

 8. «ASA, AS og Nuf må også ha med «Foretaksregisteret» på fakturaen.»

  Dette stemmer vel ikke vedrørende NUF?

  En trenger ikke skrive «Foretaksregisteret» på en faktura utsted av et NUF som ikke er registrert i Foretaksregisteret?

 9. Mitt enkeltmannsforetak har ikke vært i bruk de siste 4 årene. Dvs at jeg må ikke er mva pliktig før 50.000,- om jeg har forstått rett?!
  Nå skal jeg fakturere kunde og lurer på hvilket nr. Fakturaen skal ha? Husker ikke nr. På siste faktura tilbake i tid og programmet jeg brukte på den tiden eksisterer ikke lenger.

Legg igjen en kommentar

(Din E-postadresse blir ikke publisert.)