Saldoavskrivninger

Det finnes flere måter å avskrive et varig driftsmiddel på. I denne artikkelen skal vi se nærmere på saldoavskrivningsmetoden, som skal brukes til skattemessige avskrivninger (og den eneste du trenger å forholde deg til dersom du driver et ENK som bare har bokføringsplikt).

Saldoavskrivninger

Les mer

Ajourhold – Hvor ofte MÅ jeg føre regnskap?

Det er en kjensgjerning at svært mange næringsdrivende ser på regnskapsføring kun som et nødvendig onde og utsetter det til absolutt siste liten hvert eneste år.
(Oppdatert 06.01.2014 i forbindelse med at grensen for hva som anses som «få» bilag ble endret fra 300 til 600 bilag ble endret 01.01.2014)

Les mer

Næringsoppgaven for enkeltmannsforetak

Da er det snart tid for å levere næringsoppgaven. Alle i Norge som driver næringsvirksomhet må sende inn dette sammen med selvangivelsen. Første året man driver firma er det mange som gruer seg til dette. Heldigvis er ikke næringsoppgaven så komplisert om du har enkeltmannsforetak og vært flink til å føre regnskapet underveis.

Les mer