Enkeltmannsforetak

Regnskap

Alle som driver eget foretak i Norge har bokføringsplikt (har du et enkeltmannsforetak med eiendeler som er verd mer enn 20 millioner kroner eller ansatte som utgjør mer enn 20 årsverk har du dessuten regnskapsplikt). I denne kategorien finner du artikler og nyttige verktøy for regnskapsførsel. (Tips: På lovdata.no finner du alle de siste lovene og forskriftene som har med regnskap å gjøre).

Saldoavskrivninger

Det finnes flere måter å avskrive et varig driftsmiddel på. I denne artikkelen skal vi se nærmere på saldoavskrivningsmetoden, som skal brukes til skattemessige avskrivninger (og den eneste du trenger å forholde deg til dersom du driver et ENK som bare har bokføringsplikt). (Publisert 14.11.19)

Debet og kredit – enkelt forklart

Leser du dette, er sjansen stor for at du planlegger å føre regnskap for aller første gang. En verden full av tilsynelatende uforståelige begreper for en stakkars grunder.

Kostnader og utgifter – grunnleggende regnskapsforståelse

En innføring i noen grunnleggende begreper for deg som akkurat har begynt å lære om regnskap. (Publisert 31.08.2017)

UTSETTES! Oppbevaringstiden for bilag fortsatt 10 år i en overgangsperiode

Endringene i oppbevaringsplikten for regnskap som ble forslått å trå i kraft fra 2014 utsettes. (Oppdatert 07.02.2014)

Ajourhold – Hvor ofte MÅ jeg føre regnskap?

Det er en kjensgjerning at svært mange næringsdrivende ser på regnskapsføring kun som et nødvendig onde og utsetter det til absolutt siste liten hvert eneste år. (Oppdatert 06.01.2014 i forbindelse med at grensen for hva som anses som «få» bilag ble endret fra 300 til 600 bilag ble endret 01.01.2014)

Hvordan føre regnskap selv?

Som nyoppstartet grunder har du sikkert lyst til å kutte ned kostnadene til et minimum.

Næringsoppgaven for enkeltmannsforetak

Da er det snart tid for å levere næringsoppgaven. Alle i Norge som driver næringsvirksomhet må sende inn dette sammen med selvangivelsen. Første året man driver firma er det mange som gruer seg til dette. Heldigvis er ikke næringsoppgaven så komplisert om du har enkeltmannsforetak og vært flink til å føre regnskapet underveis.

Gratis regnskapsprogram

Veldig mange som driver enkeltmannsforetak fører regnskapet selv. Ønsker du ikke å betale for et regnskapsprogram finnes det heldigvis noen gratis alternativer.