Kaizen-metoden: Kontinuerlig forbedring

Japansk bedriftsfilosofi hvor tanken er at kontinuerlige små forbedringer på enkeltområder, til slutt vil gi resultater på helheten til virksomheten.

(Publisert 03.03.2023)

Kaizen-metoden
Fordi små forbedringer er lettere å gjennomføre enn store. Kaizen: Bedre og bedre dag for dag i praksis. Foto: Dreamstime.com

Inspirasjonen til Kaizen-metoden har japanerne – overraskende nok kanskje – fra USA. Etter Frankrikes fall for Nazi Tyskland tidlig i Andre Verdenskrig, fikk den amerikanske regjerningen det travelt med å forberede landets industri på å forsyne de allierte med nødvendig utstyr og en mulig deltagelse i krigen selv. Det siste ville bety at en del av arbeidsstyrken og nøkkelpersonell i industrien ville forsvinne for å avtjene verneplikt.

Ting måtte skje raskt og effektiv. Her var det ikke rom for revolusjonerende nye store systemer med lang implementeringstid og stor fallhøyde, man heller om å gjøre å få maksimalt ut av det man allerede hadde tilgjengelig. I boken «One Small Step Can Change Your Life: The Kaizen Way» av Robert Mauer, er deler av en manual som myndighetene sendte ut til bedriftene gjengitt:

«Se etter hundrevis av små ting dere kan forbedre. Ikke forsøk å komme opp med helt nye måter å organisere avdelingene på, eller å installere kostbart nytt utstyr. Det er ikke tid til disse store endringene. Se etter måter å forbedre de jobbene dere allerede gjør med det utstyret dere allerede har.»

Resultatet ble en stor suksess, og USAs effektive krigsindustri skal ha en stor del av æren for at krigen tilslutt endte med seier for de allierte. Da Japan skulle gjenoppbygges etter krigen, var denne arbeidsmetodikken en del av hjelpepakken. Japanerne elsket konseptet, og ga det et navn – Kaizen.

Kontinuerlige små forbedringer dag for dag ble selve grunnpilaren i mange av de japanske selskapene som opplevde stor suksess utover 70- og 80-tallet. Bilprodusenter som Toyota utkonkurrerte mange av sine amerikanske konkurrenter, for her var nemlig filosofien nå en helt annen: Radikale store forandringer! Revolusjoner bedriften over natten med helt nye idéer og systemer! Etter en stund var rollene fra etterkrigstiden snudd på hodet. Amerikanske bedriftseiere begynte å reise til Japan for å delta på kurs for å lære om Kaizen og gradvis kontinuerlig forbedring…

«Kaizen er hverdagslige forbedringer – Hver dag er en utfordring for å finne bedre måter å gjøre ting på. Det kreves stor grad av selvdisiplin og engasjement.»Masaaki Imai, grunnlegger av Kaizeninstituttet

Fordeler med Kaizen:

(Også for små bedrifter og enkeltpersonforetak/frilansere):

Fremgang basert på mange små forandringer, i stedet for store radikale forandringer.

Det er lettere å gjøre en bitteliten forandring enn en stor.

Koster ingenting.

Du løper ingen risiko ved å forbedre alle de små prosessene bedriften allerede gjør (noe du gjør ved radikale store forandringer). Det være seg uansett om det er produksjon, reparasjon, kundekontakt, regnskapsrutiner, levering eller tidsbruk. Alt man gjør om og om igjen har potensiale for ørsmå forbedringer.

Små steg gjør at du «lurer» hjernens innebygde motstand mot å endre inngrodde vaner og rutiner.

Store resultater kommer fra mange små forandringer akkumulert over tid.

Over tid blir mange små forbedringer til store forbedringer.


Legg igjen en kommentar

(Din E-postadresse blir ikke publisert.)