Enkeltmannsforetak

Forsikring

Vi som driver enkeltmannsforetak går glipp av mange av de sosiale godene vanlige lønnsmottagere har, derfor kan det være smart å tegne diverse forsikringsordninger. I denne kategorien finner du artikler som omhandler forsikring.

Dette er Stortingets krisepakke for selvstendig næringsdrivende og frilansere som er rammet av koronapandemien

Uten rett på dagpenger eller mulighet for å permittere seg selv, er det krise for mange selvstendige arbeidere som mer eller mindre har fått jobbnekt under koronapandemien som pågår. (Sist oppdatert 19.03.2020)

IPS – Også for næringsdrivende

1. November gikk startskuddet for den nye IPS-ordningen. Dette er en pensjonsparingsordning som også selvstendig næringsdrivende kan benytte seg av. Her er de harde faktaene du trenger å vite om den nye spareformen: (Publisert 13.11.2017)

Pensjon for selvstendig næringsdrivende

Blir det smalhans i pensjonstilværelsen etter et langt liv som selvstendig næringsdrivende? I denne artikkelen ser vi nærmere på reglene for å tegne en frivillig innskuddspensjonsordning. (Sist oppdatert 09.11.2017) (NB! 31.mars 2018 er fristen for å betale innskuddspensjon for å få skattefradrag for inntektsåret 2017).

Nye premiesatser for tillegg til sykepenger f.o.m. 01.01.2015

Prisen for den frivillige forsikringsordningen fra NAV for bedre sykepengedekning for selvstendig næringsdrivende øker fra og med 1. januar 2015. Litt reduksjon i prisen for frilansere. (Publisert 06.01.2015)

Hjemme med sykt barn som selvstendig næringsdrivende – har du krav på omsorgspenger?

Far er lønnsmottager og mor driver enkeltpersonforetak: Hvem tar seg fri fra jobben for å pleie syke barn? (Sist oppdatert 09.04.2014)

Forsikring for enkeltmannsforetak

Dessverre er sykepengeordningen for oss som driver enkeltmannsforetak ikke like god som den vanlige lønnsmottagere har.