ENK eller AS? Spørsmålene som avgjør valget av foretaksform

Et av de desidert viktigste spørsmålene du må stille deg selv når du skal starte egen virksomhet er: Hvilken foretaksform skal jeg velge? Dette valget får nemlig store konsekvenser for din privatøkonomi, hvilke plikter det offentlige stiller til deg, hvor stor personlig risiko du tar og hvor mye skatt du til syvende og sist skal betale.
(Publisert 04.10.2013)

Og la det være sagt først som sist: Dette valget er altfor viktig til at du bør slå til på flekken når noen ringer for å «selge deg» en foretaksform (les: NUF).

Selv om denne artikkelen er på mer enn 1500 ord og belyser mange av de viktigste spørsmålene ved valg av foretaksform, er den på ingen måte fullstendig. Det kan vise seg å være vel anvendte penger å bruke noen kroner på profesjonell hjelp (for eksempel en dyktig regnskapsfører), for å få svar på hva som lønner seg for nettopp din bedrift.

Hvorfor står det bare ENK eller AS i overskriften? Hva med NUF, ANS og DA?

Av alle nye foretak som ble etablert i andre kvartal 2013, var 42,4 prosent aksjeselskap og 53,8 prosent enkeltpersonforetak ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå. Det betyr at disse to foretaksformene står for hele 96,2 av alle nyetableringer i denne perioden.

 • ANS og DA er på samme måte som enkeltpersonforetak, foretaksformer hvor eierne har personlig ansvarlig for virksomhetens gjeld og forpliktelser. Det betyr i praksis at dersom en av dine kompanjonger for eksempel tar opp lån og misligholder gjelden bak din rygg, så kan kreditor kreve deler av denne gjelden innbetalt fra deg privat. Med mindre det er snakk om svært lite risiko, og at du starter med en eller flere personer du stoler 100 prosent på, vil et aksjeselskap være et langt tryggere og bedre valg dersom du skal starte firma sammen med andre.
 • NUF er en forkortelse for «Norsk avdeling av utenlandsk foretak», og er en foretaksform som er opprettet nettopp med tanke på at utenlandske foretak skal kunne opprette en filial her til lands. På grunn av tidligere års høye krav til aksjekapital (100 000,- kroner), og revisjonsplikt for alle aksjeselskap, har mange Norske firma blitt etablert som NUF nærmest for å omgå disse reglene. De senere år har imidlertid en rekke endringer i Aksjeloven gjort dette mindre attraktivt. Særlig har justeringen av kravet til aksjekapital fra 100 000,- til 30 000,- kroner, og bortfallet av revisjonsplikt for de minste aksjeselskapene i sum ført til at antallet nyetablerte NUF har sunket betraktelig.

Spørsmål 1 – Hvor stor er den økonomiske risikoen til foretaket?

Når det kommer til risiko og ansvar, er det vesentlige forskjeller mellom et enkeltpersonforetak og et aksjeselskap. I førstnevnte foretaksform er du som eier og firma ett. Kort og brutalt vil det si at dersom enkeltpersonforetaket ditt ikke klarer å oppfylle sine økonomiske forpliktelser ovenfor en leverandør, så kan kreditor med loven i hånd kreve inn pengene fra deg privat. Du kan dermed risikere å miste sparepengene eller måtte selge hus og bil for å dekke firmaets gjeld.

I et aksjeselskap derimot – selv om du er eneeier – kan kreditor kun rette eventuelle krav mot foretaket. Din privatøkonomi og foretaket er nemlig juridisk sett to separate enheter, både når det kommer til ansvar og skatt. I utgangspunktet er det dermed kun den innskutte aksjekapitalen og foretakets opptjente verdier og eiendeler som risikeres tapt.

Merk! Selv om aksjeselskap er en upersonlig foretaksform, betyr ikke det automatisk at du ikke er strafferettslig ansvarlig dersom du gjør noe på vegne på foretaket som strider mot Norsk lov.

Merk! For å ta opp lån på vegne av foretaket, krever som regel finansinstitusjoner at du kan stille en eller annen form for sikkerhet. Garanterer du for aksjeselskapets lån f.eks. med ditt private bolighus, risikerer du selvsagt likevel å miste huset selv om du ikke driver som enkeltpersonforetak.

Visste du forresten at foretaksformen «Enkeltmannsforetak» offisielt skiftet navn til det kjønnsnøytrale navnet «Enkeltpersonforetak» 1. mars 2004.

Spørsmål 2 – Hva lønner seg skattemessig av de to foretaksformene?

I et enkeltpersonforetak skatter du enkelt og greit av overskuddet (inntekter minus utgifter) i foretaket. Har enkeltpersonforetaket ditt gått med et overskudd på 200 000,- kroner forrige år, ja da må du skatte av disse 200 000,- kronene. Du kan for eksempel ikke si til futen at du ikke har «tatt deg ut lønn», og at du heller velger å la pengene «stå i firmaet». Har du lønnsinntekt fra andre arbeidsgivere, så føres dette sammen med næringsinntekten på selvangivelsen din. Har du underskudd i næringen kan dette føres som fradrag hvis du har andre inntekter.

Til forskjell fra lønnsinntekter, får du imidlertid intet minstefradrag (som er på opptil 81 300,- kroner i 2013) på næringsinntekten. I stedet kan du trekke fra faktiske kostnader du har hatt i forbindelse med å ha tjent disse pengene. Trygdeavgiften er også høyere (11 prosent mot 7,8 prosent som vanlig lønnsmottager).

Som ansatt i ditt eget aksjeselskap stiller saken seg annerledes. I Skatteetatens øyne, er aksjeselskapet og din privatøkonomi – som lønnsmottager i dette foretaket – to separate skattesubjekter. Aksjeselskapet må levere sin egen selvangivelse, og du som privatperson må levere din egen selvangivelse.

Upersonlige skattesubjekter betaler en flat skatt på 28 prosent av overskuddet i foretaket, mens du som ansatt med lønnsinntekt skattlegges på samme måte som andre lønnsmottagere. Til forskjell fra drivere av enkeltpersonforetak, betyr det at du får både minstefradrag og lavere trygdeavgift. Som aksjonær kan du også ta ut aksjeutbytte av foretaket.

Reiser du mye i virksomheten, er en annen fordel at foretaket kan betale ut reisegodtgjørelse etter statens satser skattefritt til den ansatte, samtidig som foretaket kan utgiftsføre kostnaden.

Er overskuddet i foretaket mye større enn du trenger å ta deg ut i lønn? Ja, da kan du la resten av pengene «stå i foretaket», og slippe unna med 28 prosent skatt på beløpet.

Ved første åsyn kan det kanskje se ut som du ved å være ansatt i ditt egen aksjeselskap automatisk kommer bedre ut av det skattemessig enn om du hadde drevet et enkelpersonforetak. Det er bare en liten hake det er viktig å være klar over. For å betale ut lønn til sine ansatte, må foretaket først betale arbeidsgiveravgift. Per 2013, er arbeidsgiveravgiften på inntil 14,1 prosent (sone 1). Det er også verdt å merke seg at det foreligger strenge regler for hvordan og når utbytte kan utbetales.

Merk! Skatt er et meget omfattende tema, som jeg bare så vidt har berørt overflaten på her. For å få en grundig vurdering av hva som lønner seg skattemessig av de to foretaksformene for nettopp deg, kan det være lurt å rådføre seg med regnskapsfører.

Spørsmål 3 – Hva er forskjellen i krav til formaliteter og papirarbeid i de to foretaksformene?

Svaret på dette spørsmålet er enkelt og greit: Det er langt flere formaliteter forbundet med å drive et aksjeselskap enn et enkeltpersonforetak, noe som gjør sannsynligheten større for at du trenger mer ekstern hjelp til driften.

For eksempel, så må aksjeselskaper hvert år levere årsregnskap til Brønnøysundregistrene, styremøter og generalforsamling må holdes og utbetaling av lønn til deg selv med beregning av skattetrekk og feriepenger er mer omfattende enn i et enkeltpersonforetak hvor overskuddet av driften ganske enkelt er lønnen din.

Merk! De senere år har det blitt gjort en rekke endringer for å gjøre det lettere å starte og drive aksjeselskap.

Merk! Du må utarbeidet regnskap uansett hvilken foretaksform du velger, men de fleste enkeltpersonforetak er kun bokføringspliktige, mens alle aksjeselskap er regnskapspliktige. Det er bare enkeltpersonforetak hvor verdien på samlede eiendeler i løpet av året overstiger 20 millioner kroner, eller at gjennomsnittlig antall ansatte utfører mer enn 20 årsverk som har regnskapsplikt.

Spørsmål 4 – Hvilken forskjell er det i sosiale goder og trygghet ved å være ansatt i sitt eget aksjeselskap, kontra å drive et enkeltpersonforetak?

Ved å være ansatt i ditt eget aksjeselskap, får du automatisk de samme trygderettighetene og sosiale godene som alle andre ansatte i Norske bedrifter. Det betyr for eksempel at du har rett på dagpenger dersom firmaet skulle gå konkurs, og du blir arbeidsledig. Så underlig som det kanskje høres ut – nei, du har ikke rett på dagpenger hvis enkeltpersonforetaket ditt går dukken. Videre så får du minstefradrag og lavere trygdeavgift på lønnsinntekten.

Merk! Selv om du har flere sosiale gode som ansatt enn ved å drive et enkeltpersonforetak, så er det i praksis du selv som finansierer mange av disse kostnadene (gjennom arbeidsgiveravgiften) dersom du er eneeier i aksjeselskapet.

La oss også se på sykepenger som et annet eksempel. I begge foretaksformene betaler NAV ut sykepenger fra og med dag 17. 65% av snittet av næringsinntekt de siste 3. år ved ENK (les hvordan du kan få 100% ved å tegne en tilleggsforsikring), og 100% av grunnlønnen som ansatt (maksimalt 6G ved begge foretaksformene). De 16 første dagene er det imidlertid aksjeselskapet selv som betaler ut sykepengene til den ansatte. Med andre ord, eier av aksjeselskapet (som du eier) betaler sykepenger de første 16 dagene til den ansette (som er deg selv).

Se også: Hvordan Starte AS (steg-for-steg guide).

Flere spørsmål det kan være lurt å ta stilling til før du bestemmer deg

 • Kommer jeg til endre foretaksform senere? (Det er lettere å endre fra enkeltpersonforetak til aksjeselskap enn å gå motsatt vei.)
 • Skal jeg drive fulltid eller er det bare en sidegeskjeft ved siden av annen jobb?
 • Kommer jeg til å selge virksomheten en gang i fremtiden?
 • Kommer jeg til å ha andre ansatte i tillegg til meg selv?
 • Skal det være flere eiere?
 • Hvor omfattende er det å legge ned virksomheten?
 • Hvordan vil mine kunder og leverandører oppfatte seriøsiteten til foretaket? (Aksjeselskap er ansett som den «mest seriøse foretaksformen».)
 • Hvilke administrasjonskostnader (regnskap, lønnskjøring osv.) vil jeg få ved å velge de ulike foretaksformene?

26 kommentarer om “ENK eller AS? Spørsmålene som avgjør valget av foretaksform”

 1. Oi. Her var det mye info å ta inn på en gang. Sånn på rappen, trenger jeg ikke å ordne med feriepenger på meg selv hvis jeg har et enk?

 2. Nei, du trenger ikke ordne med feriepenger Geir.

 3. Takk for mye nyttig informasjon. Jeg tenker på å starte en frisørsalong og har noen spørsmål til noen av punktene her:
  – Det står under spørsmål 2 at man kan som aksjonær ta ut aksjeutbytte av foretaket i et AS. Jeg lurer da på hvor mye kan man ta i aksjeutbytte, og må man skatte av aksjeutbytte?
  – Hva menes med at man reiser i virksomheten? Kan man trekke fra reise mellom hjem og jobb?
  – Hvis selskapet har mer inntekt enn det som jeg trenger å ta ut i lønn, av de pengene som blir igjen i selskapet må jeg betale en flat skatt på 28%. Det forstår jeg, men hva skjer til neste år, må jeg betale skatt av de pengene (som jeg lot være i selskapet året før), på nytt?

  mvh

 4. NSA: om utbytte. Den tidligere regelen (vet ikke hvordan det er nå), var ikke mer enn at det sto igjen en egenkapital på mindre enn 10 prosent av balansesummen. Du må skatte ja.

 5. Siden ENK utgjør en stor risiko i privatøkonomien ved mislighold, kan miste hus og bil og hytte etc. vil det vel være påkrevd med ektefelles samtykke ved etableringen?

 6. Det er absolutt noe man bør ta opp med ektefellen før etablering Anonym, men nei det er ikke noe som er påkrevd i forbindelse med selve registreringen.

 7. Jeg har startet ett ENK, har null inntekt, driver med management! Har to stk som vil jobbe med meg, men kommer ikke til å bli noe inntekt på en stund og ihvertfall ikke nok til å betale de 130kr timen, er det noe regler som sier at de må bli betalt? Det er i musikkbransjen, så de vet at jeg ikke gir de lønn enda, er det noe lover og slikt her? Mener å ha lest noe om at kulturelle foretak har noe andre regler osv..

 8. Jeg har personlig gjeld på misligholdt studielån som er gått til statens innkrevingssentral. Men har mulighet til å starte et AS hvor jeg eier 100% av aksjene. Vil det da være slik at de kun kan trekke meg i lønn eller kan de ta verdier fra firmaet?

 9. Hei, og takk for nyttig blogg!

  NSA:
  Vedr utbytte, utbyttet skal vedtas av generalforsamlingen, og skal være disponert av foregående års resultat. Det betyr ar hvis selskapet gikk med underskudd er det ikke så greit å ta ut vanlig utbytte, og du kan uansett ikke ta ut utbytte på sparket. Skattes 27% fra 2014. Merk dessuten at utbytte ikke gir deg de trygderettighetene du får ved lønnsutbetaling, men det kan selvsagt være greit å kombinere de to.
  Vedr «Hvis selskapet har mer inntekt enn det som jeg trenger å ta ut i lønn, av de pengene som blir igjen i selskapet må jeg betale en flat skatt på 28%. Det forstår jeg, men hva skjer til neste år, må jeg betale skatt av de pengene (som jeg lot være i selskapet året før), på nytt?» Ja, selskapet skatter uansett av næringsinntekt, og du av lønnsinntekt. Det har normalt ingen betydning hvilket år det skjer fordi dere er to uavhengige skattesubjekter. Altså skatter du i 2014, selv om lønnen stammer fra midler som ble opptjent og beskattet i selskapet i 2012.

  sjarken: De kan nok ikke gå direkte på ASet, men siden du eier 100% kan de muligens kreve at du som eier og beslutningstaker gjør tiltak for å frigjøre midler fra selskapet om mulig. Hadde du eid tilsvarende aksjeverdi i feks Telenor, kunne de nok forsøkt å tvangsselge aksjene dine, men antar at aksjene i ditt eget selskap ikke er like lett omsettelige som Telenor 😉

 10. Takk for god info 🙂

 11. Hei,
  Er det lovlig å låne penger til et enkeltmannsforetak fra et AS?

  Om dette er et AS der en selv har eierinteresser, vil det da være samme krav som når en privatperson låner fra eget AS?
  Kan dette gjøres som et avdragsfritt lån men med innbetaling av rente, og ved at en definerer at lånet skal være tilbakebetalt om eks 4 år?

 12. Hei.

  Jeg er en nyutdannet skuespiller og lurer på hvordan jeg skal starte.
  Skal jeg registrere et enkeltpersonsforetak, eller bare levere inn skjema for selvstendig næringsdrivende ved skatteoppgjøret?
  Om jeg starter et ENK, bør jeg også registrere det i Enhetsregisteret?
  Trenger jeg et organisasjonsnummer?

 13. Hei,
  Jeg har hatt et NUF i 8 år, men nå har aktiviteten i firmaet blitt så lav at jeg synes det er bortkastet å betale 3000 kr i året på å opprettholde NUF’et. Men jeg trenger fortsatt å ha et firma.
  Har et varelager med verdi på ca 100 000 kr. Driver alene, har ingen ansatte, omsetter for ca 100 000 kr i året. Bør jeg velge AS eller Enmannsforetak?

 14. Noen som kan svare meg på dette? Noen ganger dukker det opp diskusjoner under avisartikler og forum om dette med enkeltpersonforetak og dårlige sosiale goder. Ikke arbeidsledighetstrygd, dårlig med sykepenger, ikke minstefradrag osv osv. Til forsvar for disse dårlige ordningene ser jeg av og til at noen svarer: Det bare å betale arbeidsgiveravgift så får dere disse godene. Men går det an da? KAN et enkeltpersonforetak betale arbeidsgivergift. Og hvordan gjøres dette isåfall i praksis? Ikke at jeg tenker å gjøre det, er bare nysgjerrig…

 15. Det skrytes ofte av bedre sykepengeordning hvis man skifter til AS. Men det folk må huske på er at man må ta seg ut lønn i minst 4 uker før man blir syk. Hvis ikke så blir det ikke noe sykepenger fra NAV!

 16. Står på vippen til å registrere meg her, men er veldig usikker.

  Kona har ikkje lyst til at vi skal få skatten igjen i oktober.

  Eg selger av å til nokre bilder, i år er det ca 10 000,- eg sender ein heime laga faktura på.

  Får ikkje sendt faktura på nett uten org nr.
  Men registrerer eg meg blir eg vell næringsdrivande med ein gong?

  Snakka med skatteetaten i dag, eg har solgt 1 bilde for 1200,- og dei sa at då var eg næringsdrivande og måtte registrere meg.

  Fins det ikkje nokon enkel måte når man ikkje driv større enn detta?

  Mykje styr for bare kr 10 000:)

 17. Hei Torbjørn, blant kriteriene Skatteetaten setter for å avgjøre om noe er næringsvirksomhet er hvorvidt virksomheten er «egnet til å gi overskudd over tid», «at det tar sikte på noe varighet» og at den «er av noe omfang». Slik du forklarer det i kommentaren høres det med det samme ut som hobbyvirksomhet for meg, men jeg kjenner jo ikke det hele bildet i det du driver med (f.eks. om du har solgt noe tidligere år, og hvordan du tror det kommer til å utarte seg fremover), siden Skatteetaten mente det var næring når du ringte dem.

 18. HeI!
  Er registrert skattemessig utflyttet fra Norge siden 1996 og kommer til å bli værende i utlandet i ennå en del år.
  Er i tvil om etablering av enten ENK eller AS, det ovennevnte tatt i betraktning. Kan jeg i det hele tatt opprette et ENK eller AS i nåværende situasjon?
  Dersom jeg vil være dekket av norsk trygd og pensjon må jeg uansett søke om frivillig medlemskap i NAV Internasjonal. Det er I’m idler tid ikke noe automatikk i dette og det kan godt hender at medlemskap ikke innvilges. Og da blir muligens forskjellene mellom de to mulige etableringsformene annerledes – med tanke på skatter og av gifter, sykepenger etc..?
  På forhånd takk for innspill og tanker om dette!

 19. Hei,

  tenkte å starte en enkeltpersonforetak og starte en «håndverkfirma», altså med det mener jeg å tilby tjenester som å bygge terrasse, balkong, installere vinduer, parkett, bygge bod o.l.
  Hva må jeg da ha for at det skal bli godkjent? Er det noe krav? Må jeg ha Mester, fagbrev eller noe lignende? Jeg har da ingen av delene kun ingeniør utdanning. Tenkte å samarbeide med en til som er enkeltpersonforetak og har Mesterbrev. Hvordan skal jeg gå fram og er dette mulig i det hele tatt?

  Takk så mye.

 20. Hei, jeg jobber for øyeblikket med å skaffe mine første kunder som jeg skal gjøre markedsføring for og kommer til å starte ENK i første omgang, men lurer på om jeg kan gi ENK et navn som jeg eier?

  mvh
  JF

 21. Hei JF, det stilles som krav at etternavnet er med i navnet på enkeltpersonforetaket. F.eks.: «Hansen Consult», eller «Hansen Shipping». (Hvis jeg forsto spørsmålet riktig).

 22. Hei
  Jeg har noen spørsmål ang oppstart av eget firma.
  Lurer på om det vil lønne seg og starte AS eller enkeltpersonforetak.
  Hvis det bare er deltids jobb,
  Jeg jobber 100%stilling som tømrer men har lyst til og tjene litt ekstra, så tenkte og starte opp for meg selv og se om jeg får noen små jobber ved siden av den faste jobben jeg har nå.

  lurer bare på om hvordan jeg bør gå fram i forhold til dette. Er jo ikke sikkert jeg får så mange jobber ut av dette. Tenkte vaktmestertjenester/snekkertjenester

 23. hei! er det noen mulighet for å komme seg unna å bruke etternavn i enk?

 24. Hei, om man kjøper girte aksjer gjennom ditt eget as, vil da kun AS bli skadelidende om investeringen går fryktelig dårlig? Du kjøper for 100.000 og låner 900.000 i aksje portefølge. Du har da 1 mill i aksjer. Om du taper alt, er tapet da reelt 1 mill. Går ut fra da at om verste scenario som dette skjer, vil da kun AS gå tapt?

 25. Hei!
  Er det slik at alle som har et enkeltpersonforetak får igjen skatt i oktober, eller er det noen mulighet for å fortsatt kunne få igjen fra juni måned? Da jeg ikke kommer til å ha noe aktivitet i foretaket i starten vil dette ha en ganske stor betydning.

 26. Hei Einar!

  Jeg kun trenger å sende maks 2 fakturaer. Den første blir det garantert mindre enn NOK 50000. Den andre blir kanskje aldri sendt.

  Jeg registrerte ENK uten registrering i MVA registeret foreløpig. Men ellers så er jeg en lønnstaker.

  Spørsmål: ENK og privat økonomiene beskattes sammen om jeg forstod riktig? Betyr det at økning for trygdeavgift satsingen skal fra nå av være samme for min lønn selv om den er IKKE relatert tjenester som ble fakturert? Eller er det avhengig av type inntekt:
  – Lønnsinntekter har en sats på 8,2 prosent i 2017 og 2018
  – Næringsinntekter har en sats på 11,4 prosent i 2017 og 2018.
  Dvs alt som jeg tjener som lønnstaker blir skattet 8,2 prosent og alt det som blir fakturert i ENK blir skattet 11,4 prosent?

Legg igjen en kommentar

(Din E-postadresse blir ikke publisert.)