Hjemme med sykt barn som selvstendig næringsdrivende – har du krav på omsorgspenger?

Far er lønnsmottager og mor driver enkeltpersonforetak: Hvem tar seg fri fra jobben for å pleie syke barn?
(Sist oppdatert 09.04.2014)

Syke barn
(Illustrasjonsfoto: Dreamstime.com)

Ekteparet Ola og Karis to barn er syke, og må holdes hjemme fra barnehage og skole. Ola er fast ansatt i kommunen, mens Kari er selvstendig næringsdrivende og driver en liten frisørsalong. Hvem blir hjemme fra jobben for å passe barna?

(NB! Nye regler for omsorgspenger fra og med 01.01.2015.)

Fra et økonomisk perspektiv er svaret enkelt:

Det soleklart mest lønnsomme for familien er at Ola holder seg hjemme – ihvertfall de første 10 dagene i løpet av året.

Som arbeidstager har han nemlig rett på full lønn (100 prosent av sykepengegrunnlaget inntil 6G)- såkalte omsorgspenger – fra sin arbeidsgiver når han er hjemme med syke barn, mens Kari ikke får så mye som en krone fra Folketrygden.

Selv om Kari mot formodning skulle ha tegnet den dyreste frivillige forsikringsordning gjennom NAV (som gir 100 prosent utbetaling av inntektsgrunnlaget fra dag 1), så gjelder heller ikke denne ordningen for omsorgspenger.

Som lønnsmottager derimot har Ola rett på:

  • Omsorgspenger i inntil 10 dager i løpet av et kalenderår (frem til barna fyller 12 år).
  • Omsorgspenger i inntil 15 dager i løpet av et kalenderår, dersom de har mer enn 2 barn.
  • Omsorgspenger i inntil 10 dager ekstra (og frem til fylte 18 år) for hvert barn som er funksjonshemmet eller har kronisk sykdom.

Merk at det er arbeidsgiver som betaler ut omsorgspengene. Det betyr i praksis at dersom Kari hadde endret foretaksform til aksjeselskap, og ansatt seg selv som arbeidstager i foretaket. Så ville hun fortsatt ikke fått omsorgspengene utbetalt fra Folketrygden, men fra aksjeselskapet som hun selv eier. (Les også: ENK eller AS?)

Hvis arbeidstager mottar omsorgspenger i mer enn 10 dager i løpet av et kalenderår, så kan arbeidsgiver få tilbakebetalt pengene for de overskytende dagene fra Folketrygden.

Flere politiske partier har tatt til orde for at også selvstendig næringsdrivende skal få utbetalt omsorgspenger fra Folketrygden etter den tidene sykedagen. Deriblant Senterpartiets Marit Arnstad i 2003 og senest Anniken Huitfeldt fra Arbeiderpartiet da hun var arbeidsminister i 2012.

Mer inngående om lovverket, se Folketrygdloven på Lovdata.no.

Alle har rett på pleie- og omsorgspenger

Dessverre hender det at barn blir alvorlig syke og derfor må oppholde seg på sykehus i lange perioder. I en slik situasjon er det naturlig at f.eks. den ene av foreldrene bor sammen med og pleier det syke barnet.

Er behovet for tilsyn større enn 7 dager, kan foreldrene få utbetalt såkalte pleiepenger fra Folketrygden.

Pleiepenger gis til både arbeidstagere og selvstendig næringsdrivende. Imidlertid får næringsdrivvende bare 65 prosent av inntektsgrunnlaget, mens arbeidstagere får full lønn. 100 prosent dekning kan fås med tilleggsforsikring.

Merk at pleiepenger gis fra og med den 7 dagen (har du ikke rett på omsorgspenger, så får du ingenting for de 7 første dagene). Det kan også gis støtte etter at barnet har kommet hjem fra sykehus dersom det er nødvendig med lengre pleie og tilsyn.

Du kan også ha rett på opplæringspenger, dersom du må delta på kurs eller nødvendig opplæring i forbindelse med at barnet ditt er funksjonshemmet eller langvarig sykt.

Del gjerne dine erfaringer i kommentarfeltet:

Er du selvstendig næringsdrivende og har en ektefelle eller samboer som er lønnsmottager? Hvordan fordeler dere sykedagene i din familie?


En kommentar om “Hjemme med sykt barn som selvstendig næringsdrivende – har du krav på omsorgspenger?”

  1. Jeg pleier å ta tørnen hjemme. Men ser jo at det ikke lønner seg 🙁

Legg igjen en kommentar

(Din E-postadresse blir ikke publisert.)