Enkeltmannsforetak

Forsikring for enkeltmannsforetak

Dessverre er sykepengeordningen for oss som driver enkeltmannsforetak mildt sagt dårlige.

De første 16 dagene av en sykdomsperiode får du ingenting, og etter dette kun 65%. Heldigvis er det mulig å søke Trygdekontoret om en frivillig forsikring for tilleggsykepenger.

Sakset fra skjemaet som du kan laste ned fra NAV.no:

«Forsikring for tillegg til sykepenger.

De som ønsker en bedre sykepengeordning enn den obligatoriske, kan etter den enkeltes behov tegne forsikring for tillegg til sykepenger etter følgende alternativer:

a) 65 prosent av sykepengegrunnlaget fra første sykedag

b) 100 prosent av sykepengegrunnlaget fra 17. sykedag

c) 100 prosent av sykepengegrunnlaget fra første sykedag

Bare ett av alternativene kan velges. En selvstendig næringsdrivende har vanligvis ikke rett
til sykepenger fra tilleggstrygden hvis han eller hun blir arbeidsufør i de første fi re ukene regnet fra den dagen NAV lokalt mottok søknaden. De må betale en særskilt premie for tilleggstrygden. Premien fastsettes i prosent av den forventede pensjonsgivende årsinntekten som selvstendig næringsdrivende. Vi gjør oppmerksom på at det er egne regler for fiskere og fangstmenn, for jordbrukere og for reindriftssamer.»

En kommentar

  1. geri sier:

    Er denne forsikringen fradragsberettiget på selvangivelse?

Legg igjen en kommentar