Ajourhold – Hvor ofte MÅ jeg føre regnskap?

Det er en kjensgjerning at svært mange næringsdrivende ser på regnskapsføring kun som et nødvendig onde og utsetter det til absolutt siste liten hvert eneste år.
(Oppdatert 06.01.2014 i forbindelse med at grensen for hva som anses som «få» bilag ble endret fra 300 til 600 bilag ble endret 01.01.2014)

Ikke bare gjelder dette personer som fører regnskapet selv, også det å skrive ut bilag og bankutskrifter for så å levere dette til regnskapsfører usettes over en lav sko. Spør bare hvilken som helst regnskapsfører, og vedkommende kan garantert fortelle deg flerfoldige historier om næringsdrivende som kommer halsende inn på kontoret med siste års bilag presset ned i x-antall bæreposer – dagen før næringsoppgaven skal innleverers…

Lite praktisk og ulovlig (dersom du har mer enn 600 bilag i året)

Selv om regnskap ikke er det morsomste du vet, finnes det flere grunner til å sette av tid regelmessig til å ajourføre regnskapet.

Se også: Prokrastinering – 5 gode tips!

1. Gjør det enklere for deg selv. Det kan være vanskelig å huske detaljene rundt bilag mange måneder etter at salget eller kjøpet har foregått. Eller enda verre, unngå at du glemmer eller roter bort et bilag som kan utgiftsføres.

2. Bokføringslovens paragraf 5 og 7, sier at regnskapet SKAL være ajour for hver periode med pliktig regnskapsrapportering, og som et minimum hver fjerde måned. Det vil i klartekst si at dersom du har momsoppgjør 6 ganger i året, så skal regnskapet være ajourført annenhver måned, eller hver fjerde måned om du har kun et momsoppgjør i året / ikke er momsregistrert.

3. Unntak ved færre enn 600 bilag i året. Bokføringsforskriften § 4-1, sier at bokføringspliktige med færre enn 600 bilag i året kun har som krav å være ajour innen fristene for pliktig regnskapsrapportering. Med andre ord, en gang i året ved årlig momsoppgjør / ikke momsregistrert eller hver annen måned ved 6 momsoppgjør.

Ajourhold
(Skjermdump: Bokføringsforskriften – Lovdata.no)

Merk! Vedrørende grensen på 600 bilag, så regnes ikke «samlebilag» som et bilag.

Grensen økes til 600 bilag fra 1. januar 2014

Endringer i Bokføringsloven som trer i kraft f.o.m. 1. januar 2014, gjør at definisjonen av «bokføringspliktige med få transaksjoner» endres fra 300 til 600 bilag.

NB! Endringene gjelder for regnskapsår påbegynt etter 31. desember 2013.


2 kommentarer om “Ajourhold – Hvor ofte MÅ jeg føre regnskap?”

  1. Ser at grensen endres til 600 ved nyttår. Betyr det at det holder for meg å føre regnskapet for i år en gang før mva-oppgjøret på våren 2014 hvis jeg har 400-500 bilag i år?

  2. Ah, glem det, så den siste setningen nå………

    -Endringene gjelder for regnskapsår påbegynt etter 31. desember 2013.

Legg igjen en kommentar

(Din E-postadresse blir ikke publisert.)