UTSETTES! Oppbevaringstiden for bilag fortsatt 10 år i en overgangsperiode

Endringene i oppbevaringsplikten for regnskap som ble forslått å trå i kraft fra 2014 utsettes.

(Oppdatert 07.02.2014)

«Hvor ble det av forenklingen? Jeg er kokforbanna» – sier administrerende direktør Sandra Riise i NARF til Dagens Næringsliv.

Til samme avis skriver statssekretær Jon Gunnar Pedersen i Finansdepartementet i en epost at de endelige reglene skal være klare i løpet av året.

Oppbevaringstiden for bilag 5 år
(Illustrasjonsfoto: Dreamstime.com)

Den foreslåtte endringen utgjør kanskje ikke store forskjellen dersom du driver et lite enkeltpersonforetak med få bilag i året, men for større virksomheter kan dette innebære betydelige besparelser både i form av administrative kostnader og den fysiske plassen som kreves for å lagre alle regnskapspermene.

I undersøkelser gjort av analyse- og kommunikasjonsbyrået Perduco forut for forslaget om å forkorte oppbevaringstiden, ble det anslått at det totalt lagres om lag 80 millioner regnskapspermer i Norge, og at en halvering kan bety en innsparelse på inntil 260 millioner for Norske bedrifter.

Andre endringer fra og med 01.01.2014 verdt å bite seg merke i:

Grensen for hva som regnes som «få» antall bilag endres fra 300 til 600, noe som bl.a. er avgjørende for hvor ofte du må være ajour med regnskapsføringen. (PS! Denne endringen gjelder for regnskapsår påbegynt etter 31. desember 2013.

Skatt på alminnelig inntekt både for virksomheter og personer endres fra 28 til 27 prosent. Samtidig økes trygdeavgiften med 0,4 til 11,4 prosent (for selvstendig næringsdrivende).


Legg igjen en kommentar

(Din E-postadresse blir ikke publisert.)