Nye premiesatser for tillegg til sykepenger f.o.m. 01.01.2015

Prisen for den frivillige forsikringsordningen fra NAV for bedre sykepengedekning for selvstendig næringsdrivende øker fra og med 1. januar 2015. Litt reduksjon i prisen for frilansere.

(Publisert 06.01.2015)
Premiesatser for sykepenger 2015
Selvstendig næringsdrivende som bruker den frivillige forsikringsordningen fra NAV for å få tilnærmet lik rett til sykepenger som lønnsmottagere ved sykdom må belage seg på (enda) høyere pris i 2015. (Illustrasjonsfoto Dreamstime.com)

Arbeids- og velferdsdirektoratet har vedtatt følgende premiesatser f.o.m. 01.01.2015:

Forsikring for tillegg til sykepenger for selvstendig næringsdrivende

(Uten tilleggsforsikring får ikke selvstendig næringsdrivende utbetalt sykepenger før fra og med 17. sykedag, og da kun 65% av sykepengegrunnlaget. Til forskjell får lønnsmottagere 100% fra dag 1. Merk at de første 16 dagene betales av arbeidsgiver, NAV f.o.m. dag 17.)

1. For 65% av sykepengegrunnlaget fra 1. sykedag – 2% av forventet årsinntekt (1,8% i 2014).

2. For 100% av sykepengegrunnlaget fra 17. sykedag – 2,9% av forventet årsinntekt (2,8% i 2014).

3. For 100% av sykepengegrunnlaget fra 1. sykedag – 9,9% av forventet årsinntekt (9,3% i 2014)

Den frivillige tilleggsforsikringen beregnes utifra forventet årsinntekt. Eksempel: Forventet årsinntekt på 500 000,- kroner gir 10 000,- kroner i premie for alternativ 1 (65% fra 1. sykedag). NB! Utgiftene til tilleggsforsikringen er fradragsberettigede.

Økning i premien siste ti år: I 2006 kostet alternativ 1. 1,6%, alternativ 2. 2,5% og alternativ 3. 7,9%.

Forsikring for tillegg til sykepenger for Frilansere

(Frilansere uten tilleggsforsikring har krav på 100% av sykepengegrunnlaget fra og med 17. sykedag. Les også: Hva er forskjellen i definisjonen på en frilanser og selvstendig næringsdrivende.)

For 100% av sykepengegrunnlaget fra 1. sykedag – 2,2% av forventet årsinntekt (2,3% i 2014).

Kilde: Nav.no


3 kommentarer om “Nye premiesatser for tillegg til sykepenger f.o.m. 01.01.2015”

  1. Hei, jeg sliter med å forstå om en slik type tilleggsforsikring utgjør en stor økonomisk betydning for min situasjon (NAV klarer ikke å forklare det eller jeg forstår dem ikke).

    Jeg er delvis selvstendig næringsdrivende (og delvis ansatt i en bedrift) og tjener under 10.000 per måned som selvstendig (brutto). Navs tilleggsforsikring nr 1 vil koste meg ca 3000 i året og nr 2 ca 4500. Men om jeg skulle tjene 6000 brutto i månedene rundt sykdom, hvor mye ville jeg da fått utbetalt med løsning nr 1 og nr 2?

    Tusen takk for eventuelle svar 🙂

  2. Hei driver et enkelmannsforetak . Har veldig lite å gjøre etter jul .Dette kan vedvare 1-2 mnd før det tar seg opp. Hvordan er det med arbeidsledighetstrygg ,hva har jeg krav på.Betaler ganske godt med skatt ,så en burde kanskje få litt tilbake . Hilsen Pål

  3. Hei Pål, hvis du bare har hatt næringsinntekt og ingen lønnsinntekt (altså kun inntekt fra enkeltpersonforetaket), så har du dessverre ikke krav på arbeidsledighetstrygd.

Legg igjen en kommentar

(Din E-postadresse blir ikke publisert.)