Ulemper med enkeltmannsforetak

Som innehaver av et enkeltpersonforetak har du få av de rettighetene arbeidstakere har, og ingen sterke fagforeninger som står på kravene for deg. Kort fortalt: Du må ordne det meste selv.

Jeg har i en tidligere post skrevet om fordelene ved å drive et enkeltmannsforetak. Her kommer ulempene…

Personlig risiko

Den største ulempen er det personlige ansvaret som følger med. Om du skulle være så uheldig å gå konkurs, er det ikke bare firmaet ditt som går dukken, men du risikerer også å dra med deg privatøkonomien i dragsuget. Du er personlig ansvarlig for all gjeld og risiko (dette gjelder også selskapsformene ASA og DA). Dette slipper du ved å starte et AS eller NUF.

En annen stor ulempe er dårligere ordninger ved sykdom. Blir du syk får du ikke utbetalt noe de første 16 dagene, og bare 75% av sykepengegrunnlaget etter dette. Dette kan virke urettferdig, spesielt med tanke på at selvstendig næringsdrivende står for mye av verdiskapningen i samfunnet og betaler vanvittig mye skatt (høyere trygdeavgift og intet bunnfradrag i inntekten slik lønnsmottakere har).

Ulemper med ENK

Dårlige sosiale ordninger. Du får f.eks. ikke dagpenger skulle du bli arbeidsledig (les: foretaket ditt klarer ikke å tjene penger, og du står der uten inntekt).

Du har ikke rett til sykepenger før 17. sykedag fra NAV, og da kun 75% av sykepengegrunnlaget. NAV tilbyr imidlertid en frivillig sykepengeforsikringsordning (med en maksdekning på 6 G), med tre alternativer (og ulike kostnad):

 • Rett til sykepenger fra dag 1 (75% av sykepengegrunnlaget) – Premie 1,9% av forventet årsinntekt.
 • Rett til sykepenger fra dag 17., men med 100% av sykepengegrunnlaget – Premie 2,6%.
 • Rett til sykepenger fra dag 1., og med 100% av sykepengegrunnlanget – Premie 9,6%.

Hvis du ikke sparer selv, får du kun pensjonsutbetalingene fra Folketrygden (oppspart utifra næringsinntekten din). Les mer om pensjon for selvstendig næringsdrivende.

Høy personlig risiko. Innehavere av enkeltpersonforetak hefter personlig for all gjeld i foretaket. Det betyr at du er ikke fri for et krav selv om foretaket har opphørt å eksistere.

Vanskelig å tiltrekke seg investorer. Har du store planer om å revolusjonere verden med et nytt produkt eller tjeneste som krever kapital fra eksterne investorer, er nok et enkeltpersonforetak ikke det letteste utgangspunktet.

Høyere trygdeavgift og intet bunnfradrag på næringsinntekt. I stedet kan du trekke fra faktiske utgifter såfremt de kan dokumenteres (maksimalt minstefradrag for inntektsåret 2019 er på 100 800 kroner. Med andre ord, har du lavere fremvisbare utgifter enn dette, vil en lønnsmottaker kunne få høyere skattefradrag enn deg, selv om vedkommende skulle ha få faktiske utgifter forbundet med jobben sin.)


11 kommentarer om “Ulemper med enkeltmannsforetak”

 1. Kan vel også ta med det at du ikke får tatt ut utbytte av overskudd slik som AS og NUF (dette blir noe oppveiet av at du slipper arbeidsgiveravgift).

 2. Ulempen med enkeltmannsforetak er at forsikringsordningene er dårlige. Å bli syk er forbundet med stor usikkerhet når man har sin inntekt fra enkeltmannsforetak. Samtidig oppfordrer politikerne til gründervirksomhet, men hva med sikkerheten? Mens fast ansatte på alle nivåer har forsikring og pensjonsordninger i overmål, er de som tjener til livets opphold med et enkeltmannsforetak overlatt helt til å ordne og betale alt selv. Når blir det en endring på dette? Når opprettes en forsikringsordning for oss som er mer rettferdig og gunstigere enn den som nå tilbys via trygdekontoret for å sikre høyre sykepenger hvis man skulle bli syk? Den er foreldet og kostbar.

 3. Etter å ha drevet mitt enkeltmannsforetak siden 1995, oppfordrer jeg innehavere av enkeltmannsforetak, som har inntekten til sitt ”daglige brød” fra foretaket uten lønn fra ansettelse et annet sted i tillegg: Stå opp og dann en forening!

  Det faktum har vi felles, at vi lever av det vi tjener ved virksomheten i enkeltpersonforetakene våre, og det må være grunn mer enn god nok til å gruppere oss i en forening. Enkeltmannsforetaket er eksistensen vår! Vi betaler våre trygder, avgifter og skatter som alle ansatte folk, men har langt dårligere ordninger.

  Gründere og innehavere av enkeltmannsforetak er en så uensartet gruppe at de blir et ”ikke-tema” når det handler om forsikringsspørsmål, pensjonsordninger og lignende. Vi må trekke frem basisen som forener oss: Vi lever av vårt eget initiativ og foretak! Samtidig som politikerne oppfordrer til gründervirksomhet og etablering, er forsikringsordningen i Norge for dem som tar skrittet til selvstendighet, overmoden for oppdatering og forbedring. Blir vi syke, har vi ingen garanti for at virksomheten vår kan fortsette. Mens ansatte stadig får forbedret sine syke- og pensjonsordninger, står vi med enkeltmannsforetak utenfor. Vi nevnes ikke i denne sammenheng. Bortsett fra kvinner med enkeltmannsforetak, som skal føde og nylig har fått sikret sin fødselspermisjonen, har intet ved den foreldede forsikringsordningen for gründere og enkeltmannsfortak vært diskutert og revidert. Jeg mener vi bør prøve å samle oss for å bringe forsikrings- og pensjonsmulighetene til enkeltmannsforetakene på dagsordenen.

  Hilsen
  Randi Emaus
  Org.nr: 970 135 685
  E-mail: rand-ema@online.no
  Mob.: 90 86 33 37

 4. Jeg drev et enk i mange år, men jeg gikk over til et organisasjonsformen NUF etterhvert. Jeg var en aktiv dame som og som hadde mange kunder og mitt enk gikk over middels bra. Sp skjedde det som jeg aldri trodde skulle skje akkurat meg, jeg ble alvorlig syk og fikk beskjed at min sykdom ville ta minst 2-3 år å lege. Dette rammet meg hardt som person, men ikke minst at jeg kun fikk 65% sykepenger fra trygdekontoret. Hadde det ikke vært for min kjære ekemann har en høy lønn såhadde ikke vår økonomiske situasjon gått bra.

  Som sagt, nå har jeg etablert NUF og man får da samme rettigheter som å være ansatt i en hvilken som helst bedrift, dvs 100% sykepenger. Jeg velger å skrive dette som en påminnelse om hva som kan skje når man har et ENK samt en beskjed til stortinget at enk burde fått bedre sosiale rettigheter når de betaler ,er skatt en gjennomsnittet.

 5. …tenkte bare på dette med 16 dager…mange blir lurt her.
  Hvis man startet AS hvor man er eneaksjonær, så får man riktignok sykepenger fra dag 1, men hvem skal betale sykepengene? Det er jo en selv! Dette er fordi man både er lønnsmottager og arbeidsgiver.

 6. Det er ikke så rart de som driver ENK må betale de 16 første dagene selv da… de er jo heleiere av sitt egne selskap.

  Blir du syk som arbeidstaker i et AS er det også jobben som må betale først…. å si at man har dårligere ordning som ENK blir for dumt. Det er akkurat de samme reglene som ellers.

 7. Interessant diskusjon. Driver selv ENK. Ble det noe ut av foreningstanken?

 8. Bortfaller rett til dagpenger ved permittering også, hvis man har et ENK ved siden av (fulltids)jobb? Har omsetning til ENK eventuelt noe å si? Med tanke på hvis man i verste fall blir permittert fra (fulltids)jobben, og ENK er i sitt andre år med underskudd, evt omsetning under 50 000, for eksempel …
  (Heldigvis ikke en reell problemstilling for meg, men samboer vil gjerne starte ENK, og regner ikke med noe stort overskudd de første årene. Jeg leter med lys og lupe etter fallgruver og worst case scenarioer vi må ha en plan på før vi setter i gang.)

 9. Sitter i saksa sjøl her no pga ENK! Mista jobben som fast annsatt i 2012 var på nav å fikk dagpenger i 1 år med mange små kontraktjobber uten ENK, så starta eg i 2013 et ENK å lefte på det til dags dato å nå er det ikkje jobb på lange tider fremover så tenkte eg skulle søke dagpenger igjenn men fikk fint svar om at det kunne eg ikkje få siden eg har drever ENK i nesten 2 år !
  Så nå sitter eg her med sjegge i postkassa!

 10. Hei som innehaver av enkeltmanbsforetak bli jeg sykemeldt. Er det enkeltmannsforetaket som skal ha sykemelding (De betaler lønna mi) eller er det de som har leid enkeltmannsforetaket inn.

  Mvh Knut

 11. Jeg drev mitt enk fra huset hvor jeg bodde med min mann og barn til han kastet meg ut å firmaet gikk dårlig i og med jeg ikke hadde plass å jobbe fra,finnes noen rettigheter her da jeg nå har gått i tap siden januar etter et forjævlig år hvor vi endte opp flere måneder i krisebolig..

Legg igjen en kommentar

(Din E-postadresse blir ikke publisert.)