Fordeler med enkeltmannsforetak

De fleste små foretak i Norge er enkeltpersonforetak. Foretaksformen er både enkel å starte opp, rimelig (registrering i Enhetsregisteret er gratis) og enklere å drifte enn f.eks. et aksjeselskap.

(Sist oppdatert 21.03.2019)

Du slipper revisorplikt med mindre omsetningen er over 5 millioner kroner, foretaket har svært kostbare eiendeler eller mange ansatte. De fleste enkeltpersonforetak har heller ikke regnskapsplikt (kun bokføringsplikt), noe som innebærer at du f.eks. slipper å utarbeide og levere årsregnskap (en ganske omfattende affære med minimum resultatregnskap, balanse og noter). En annen stor fordel dersom du ikke har noen ansatte, er at du slipper å betale arbeidsgiveravgift.

Fordeler med ENK:

Gratis registering i Enhetsregisteret. (Foretaksregisteret koster kr 2250,- om du gjør det elektronisk Altinn). Tips: Selv om det finnes tjenester på nett som tilbyr hjelp til utfylling av registreringsskjemaene mot betaling, er dette en ganske enkel sak som de fleste klarer på egen hånd.

Du rår over virksomhetens penger slik du vil. Det er ingen omfattende administrasjon for å ta ut penger til «lønn». Du kan i prinsippet bruke alt du får betalt for en jobb, til noe privat ti minutter etterpå (selv om det kanskje ikke er så lurt. Separate bankkonti til foretaket og privatøkonomien er absolutt å anbefale). Som driver av et enkeltpersonforetak, har du nemlig ikke lønnsinntekt i vanlig forstand, men næringsinntekt. Du er ikke ansatt i foretaket ditt, og skattlegges ut i fra overskuddet i næringen hvert år. Når det er sagt, husk å legge av nok penger slik at du har nok til å betale neste forskuddsskatt-termin eller eventuell baksmell på skatten neste år.

Fleksibelt og effektivt: Det er ikke noe styre, med krav til styremøter, årsmøter og protokollføring, i et enkeltpersonforetak. Med andre ord, det er kort vei fra idé til beslutning kan tas.

Ingen kapitalkrav ved oppstart, slik som i et aksjeselskap, hvor du minimum må stille 30 000,- i aksjekapital. (Egentlig ingen åpenbar fordel, da du i et ENK personlig hefter for all gjeld. I et aksjeselskap er det i utgangspunktet kun aksjekapitalen som kan gå tapt).

Pengene av overskuddet i virksomheten som du velger å bruke privat utløser ikke AGA (arbeidsgiveravgift) (som i 2019 er 14,1% i store deler av landet). Er du gift, kan vedkommende også jobbe og mottar sin del av overskuddet uten AGA.

Ingen revisjonsplikt såfremt årlig omsetning ikke overstiger 5 millioner kroner, virksomheten har eiendeler i balansen verdt mer enn 20 millioner og/eller ansatte som utfører mer enn 20 årsverk. (Merk: Etter endringer i aksjeloven det siste tiåret, kan nå mange små aksjeselskaper også velge bort revisjon).

Bare bokføringsplikt, og ikke regnskapsplikt, såfremt foretaket ikke har eiendeler verdt mer enn 20 millioner kroner og/eller ansatte som utfører mer enn 20 årsverk. (Noen yrker, som f.eks. regnskapsførere har regnskapsplikt). Merk: Det å ikke har regnskapsplikt, må ikke forveksles med å tro at du da slipper å føre regnskap. Du må føre regnskap selv om du ikke har regnskapsplikt, men du slipper bl.a. å levere årsregnskap. (Alle aksjeselskaper har automatisk regnskapsplikt).

Når alt dette er sagt, så har selskapsformen også en del ulemper (spesielt når det gjelder personlig ansvar), som du kan lese om i denne artikkelen.


8 kommentarer om “Fordeler med enkeltmannsforetak”

  1. Litt dumt spørsmål, men er det ikke slik at man må tjene så og så mye før man kan registrere seg i enhetsregisteret?

  2. Nei, det er ingen krav til det.

  3. Vil bare si at her står det veldig mye interessant. Får svar på ALLE spørsmålene mine som jeg har lurt på med det å starte for meg selv.

  4. min mann og jeg vurdere å starte en konsulentvirksomhet. er det tilfellet at et ektepar kan ha et felles enkeltmannsforetak?

  5. Nei dere kan ikke starte et felles enk.foretak i den forstand. En av dere kan jo alltids starte et og så ansette den andre i enk.foretaket, men da må dere betale blant annet arbeidsgiveravgift. Start heller opp et DA (Delt Ansvar) foretak. Fungerer i praksis nesten som et enkeltmannsforetak, men med flere drivere.

  6. Man må oppnå min. 50000 for å bli registrert i momsregistret.

  7. Frithjof, enhetsregisteret har ingenting med momsregisteret å gjøre….

  8. dersom man driver ett enkeltmannsforetak i noen år alene.gifter seg med en mann som har egne barn .men der mannen ikke lignes sammen med sin nye frue-vil dette medføre en eller annen form for at mannen kan be om å få utbetalt penger -dersom en skilsmisse skjer eller kan mannens barn kreve noe fra enkeltmannforetakets bo dersom mannen dør?(tenker på slike foretak der mannen bidrAR MED ARBEID MEN LIKEVEL IKKE FÅR NOE PENGER UTBETALT SOM LØNN ELLER FÅR AVSKRIVE TAP E.L PÅ SIN SELVANGIVELSE)

Legg igjen en kommentar

(Din E-postadresse blir ikke publisert.)