Pensjon for selvstendig næringsdrivende

Blir det smalhans i pensjonstilværelsen etter et langt liv som selvstendig næringsdrivende? I denne artikkelen ser vi nærmere på reglene for å tegne en frivillig innskuddspensjonsordning.

(Sist oppdatert 09.11.2017)

(NB! 31.mars 2018 er fristen for å betale innskuddspensjon for å få skattefradrag for inntektsåret 2017).

Pensjon for selvstendig næringsdrivende

Som lønnsmottager i Norge (med noen få unntak), er arbeidsgiver pliktig å opprette en tjenestepensjonsordning for deg etter at loven om obligatorisk tjenestepensjon (OTB) ble innført i 2006. Denne pensjonsordningen kommer i tillegg til vanlig alderspensjon fra Folketrygden. Driver du for deg selv i et enkeltpersonforetak må du klare deg med pensjonsutbetalingene fra Folketrygden, med mindre du skaffer deg en tilleggspensjonsordning selv.

Nøyaktig hvor mye du ligger an til å få i alderspensjon fra Folketrygden, sjekker du enklest ved å bruke pensjonskalkulatoren på hjemmesidene til NAV. Grovt forenklet kan man si at de fleste ligger an til å måtte klare seg med bare halvparten av det de tidligere hadde i inntekt. Med andre ord, uten en tilleggspensjonsordning får du betydelig mindre å rutte med enn du er vant til.

Frivillig innskuddspensjon

Samtidig som loven om obligatorisk tjenestepensjon ble innført i 2006, fikk også selvstendig næringsdrivende muligheten til å opprette en skattemessig gunstig innskuddspensjonsordning.

(Les også om den nye IPS-ordningen som trådte i kraft fra november 2017.)

Beløpet du sparer i innskuddspensjon (og eventuelle gebyrer i forbindelse med dette) trekkes fra næringsinntekten før skatten beregnes.

Hvor mye kan jeg spare hvert år? Pensjonsinnskuddet kan være på inntil 6 prosent av personinntekt fra næringsvirksomhet mellom 1G (93 634 kroner) og 12 G (1 123 608 kroner). Avkastningen på pensjonssparingen er dessuten skattefri (helt til den utbetales). Det er heller ikke formueskatt på summen du har spart opp.

Hvem lønner det seg for? Ordningen er mest gunstig for deg med veldig høy inntekt. Ekstremtilfelle: For selvstendig næringsdrivende er maksimal marginalskatt på 49,9% (pr. 2017). Ved en inntekt på over 1 123 608 kroner (som er maksbeløpet på 12 G) blir utregningen slik:

( 1 123 608 (inntekten) – 93 634 (1 G) ) * 0,06 (6 prosent) = 61 798,- kroner i maksimal årlig sparing.

Når vi vet at marginalskatten ved denne inntekten er på 49,9%, betyr et pensjoninnskudd på dette beløpet hele 30 837 kroner mindre å betale i skatt (49,9 prosent av 61 798 kroner).

Når må jeg tegne avtale / betale innskuddet? Innskuddet må settes inn senest 31. mars året etter inntektsåret det gjelder.

Hvor henvender jeg meg for å tegne en innskuddspensjonsavtale? Du kan opprette avtale om innskuddspensjon hos de aller fleste banker og livsforsikringsselskaper.

Hva om jeg dør før alt er utbetalt? Da går pengene til arvingene (innbetalingene går altså ikke tapt).

Utbetaling av innskuddspensjonen. Utbetaling av innskuddspensjonen kan starte fra fylte 62 år. Utbetalingene må løpe til du minst har fylt 77 år og i minimum 10 år (f.eks. fra 67 til 77).

Hele Innskuddspensjonsloven finner du på Lovdata.no.

Bare fryd og gammen, eller?

Noen momenter å ta med i beregningen:

 • Mindre enn 664 801 kroner (7,1 G) i inntekt? Opp til dette beløpet setter staten av penger til pensjonen din i Folketrygden. Som alle andre skattefradrag bidrar også fradraget for frivillig innskuddspensjon til at din pensjonsgivende inntekt blir lavere (hvis den er under eller bringer den under 7,1 G), slik at opptjeningen i Folketrygden også blir mindre.
 • Selv om du får redusert din skattbare inntekt hvert år du setter inn et innskudd, så skal det senere betales skatt på pensjonsutbetalingene når den tid kommer (riktignok sannsynligvis med en lavere skattesats).
 • Undersøk nøye hva banken / forsikringsselskapet tar i adm.kostnader for sparingen.

Hva med deg, har du tegnet en pensjonsavtale? Diskuter gjerne temaet i kommentarfeltet nedenfor.


10 kommentarer om “Pensjon for selvstendig næringsdrivende”

 1. Ugh, dette ga meg litt å tenke på…. Dette er et av temaene man av å til tenker man skulle ha gjort noe med, men utsetter det til neste år.

 2. Lønner det seg å spare på denne måten om man tjener 300k i året?

 3. God artikkel. Svar til tømrer: Du redusere overskuddet, og sparer marginalskatten (300.000 kr gir f.eks. Skattesats på ca. 25 %). 4 % av 300.000 er 12.000 kr årlig sparing. Besparelse er da 4.000 kr året.

 4. Korr.: 3.000 kr sparing i året (25% av 12.000)

 5. Korr. Korr.: Ettersom sparing er fra 1G, blir besparelsen litt mindre enn forklart ovenfor.

 6. Jeg samlet inn et par bud på pensjonssparing. Administrasjonskostnadene varierte. KLP ønsket f.eks. 3.535,- årlig for å administrere min plan. Dette spiser nesten opp skattefordelen, og jeg sitter igjen med 6% forventet avkastning. Da kan man like greit spare i fond på egen hånd.

 7. Går det an å spare på denne måten uten å ta det «gjennom» noen da? I såfall, hvordan?

 8. Har eg rett på AFP ?
  Vart 61 år i mars, født i 1954
  Drev eit einmannsforetak til 2010.
  Har vært annsatt i ei afpbedrift siden september Har 2010.
  I 2010 hadde eg ca. 300 tusen i einmannsforetaket og ca. 100 tusen i lønnsinntekt

 9. Hei en pensjonist som har opprettet et eget enkeltpersonforetak men som i tillegg har pensjon. Vil inntekten fra enkeltpersonforetaket samordnes med pensjon slik at denne avkortes ?

 10. Urettferdige skatteordninger for enkeltmannsforetak, ingen bunnfradrag og høyre pensjonsdel i skatten. Bortsett fra bøndene har et stort bunnfradrag. Jo mere du har bidratt med skatt til mindre får du igjen.

Legg igjen en kommentar

(Din E-postadresse blir ikke publisert.)