Trygdeavgift – selvstendig næringsdrivende

For 2024 er trygdeavgiften (næringssatsen) for selvstendig næringsdrivende vedtatt å være på 11,0 prosent.

For ordens skyld. For vanlige lønnsmottagere (lønnssatsen) er trygdeavgiften på 7,8 prosent. Driver du et enkeltpersonforetak innenfor primærnæringene fiske, fangst eller barnepass i eget hjem gjelder samme trygdeavgift som lønnsmottagere.

Hvem betaler trygdeavgift? Alle i Norge som omfattes av folketrygden, og har en personinntekt som er høyere enn 69.650,- kroner, skal betale trygdeavgift. Folketrygden finansierer alderspensjon, uføretrygd, sykepenger, fødselspenger mm.

I 2022 betalte nordmenn 176 371 milllioner kroner i trygdeavgift. En oppgang fra 168 699 millioner året før. (Kilde: SSB).

Trygdeavgift for inntektsåret 2023

Selvstendig næringsdrivende (næringssatsen): 11,1 prosent.
Lønnsinntekt: 7,9 prosent.

Trygdeavgift for inntektsåret 2022

Selvstendig næringsdrivende (næringssatsen): 11,2 prosent.
Lønnsinntekt: 8,0 prosent.

Trygdeavgift for inntektsåret 2019

Selvstendig næringsdrivende (næringssatsen): 11,4 prosent.
Lønnsinntekt: 8,2 prosent.

Trygdeavgift Selvstendig næringsdrivende

(Kilde: Skattesatser 2024, Regjeringen.no – Foto Dreamstime.com)

Denne siden ble sist oppdatert 05.01.2024


Legg igjen en kommentar

(Din E-postadresse blir ikke publisert.)