Trygdeavgift – selvstendig næringsdrivende

For 2023 er trygdeavgiften (næringssatsen) for selvstendig næringsdrivende vedtatt å være på 11,1 prosent.

For ordens skyld. For vanlige lønnsmottagere (lønnssatsen) er trygdeavgiften på 7,9 prosent. Driver du et enkeltpersonforetak innenfor primærnæringene fiske, fangst eller barnepass i eget hjem gjelder samme trygdeavgift som lønnsmottagere.

Hvem betaler trygdeavgift? Alle i Norge som omfattes av folketrygden, og har en personinntekt som er høyere enn 69.650,- kroner (2023), skal betale trygdeavgift. Folketrygden finansierer alderspensjon, uføretrygd, sykepenger, fødselspenger mm.

Trygdeavgift for inntektsåret 2022

Selvstendig næringsdrivende (næringssatsen): 11,2 prosent.
Lønnsinntekt: 8,0 prosent.

Trygdeavgift for inntektsåret 2019

Selvstendig næringsdrivende (næringssatsen): 11,4 prosent.
Lønnsinntekt: 8,2 prosent.

Trygdeavgift Selvstendig næringsdrivende

(Kilde: Skattesatser 2023, Regjeringen.no – Foto Dreamstime.com)

Denne siden ble sist oppdatert 24.05.2023


Legg igjen en kommentar

(Din E-postadresse blir ikke publisert.)