Trygdeavgift – selvstendig næringsdrivende

For 2020 er trygdeavgiften (næringssatsen) for selvstendig næringsdrivende vedtatt å være på 11,4 prosent.

For ordens skyld. For vanlige lønnsmottagere (lønnssatsen) er trygdeavgiften på 8,2 prosent. Driver du et enkeltpersonforetak innenfor primærnæringene fiske, fangst eller barnepass i eget hjem gjelder samme trygdeavgift som lønnsmottagere.

Hvem betaler trygdeavgift? Alle i Norge som omfattes av folketrygden, og har en personinntekt som er høyere enn 54.650,- kroner (2020), skal betale trygdeavgift. Folketrygden finansierer alderspensjon, uføretrygd, sykepenger, fødselspenger mm.

Trygdeavgift for inntektsåret 2019

Selvstendig næringsdrivende (næringssatsen): 11,4 prosent.
Lønnsinntekt: 8,2 prosent.

(Altså nøyaktig samme sats som 2020).

Trygdeavgift Selvstendig næringsdrivende

(Kilde: Skattesatser 2020, Regjeringen.no – Foto Dreamstime.com)

Denne siden ble sist oppdatert 18.12.2019


Legg igjen en kommentar

(Din E-postadresse blir ikke publisert.)