Enkeltmannsforetak

Konkurs

Konkurstips

Finanskrisen er over oss med full kraft, og mange foretak sliter med å overleve.

Hvordan lykkes med eget firma?

I 2009 var det 1858 (tall fra konkursregisteret) konkurser her til lands.

Ulemper med enkeltmannsforetak

Som innehaver av et enkeltpersonforetak har du få av de rettighetene arbeidstakere har, og ingen sterke fagforeninger som står på kravene for deg. Kort fortalt: Du må ordne det meste selv.