Nye regler for omsorgspenger f.o.m. 1. juli 2015

Gode nyheter for alle selvstendige næringsdrivende og frilansere med barn: Endringer i folketrygdloven som trer i kraft til sommeren gir rett til omsorgspenger ved pass av syke barn.
(Sist oppdatert 03.03.2015)

Har du irritert deg over at samboer eller ektefelle får utbetalt omsorgspenger når de har vært hjemme fra jobben når barna har vært syke, mens du som selvstendig næringsdrivende ikke har krav på noe som helst? (Illustrasjon: Dreamstime.com)

Fortsatt dårligere dekning enn lønnsmottagere

Fra og med 1. juli inneværende år får selvstendig næringsdrivende endelig rett på omsorgspenger fra Folketrygden.

Det er bare en hake: Du har først krav på omsorgspenger fra og med 11. fraværsdag (lønnsmottagere har krav på omsorgspenger fra arbeidsgiver fra og med første fraværsdag).

Kort om de nye reglene:

Omsorgspenger for selvstendig næringsdrivende og frilansere

  • Omsorgspenger fra Folketrygden fra og med 11. fraværsdag.
  • Unntak fra denne regelen (utbetaling fra og med 1. fraværsdag) dersom du har ansvar for barn med kronisk sykdom eller funksjonshemmet barn over 12 år.
  • Ikke bare ved barnets sykdom – du har også krav på omsorgspenger dersom f.eks. barnehage eller dagmamma må holde stengt på grunn av sykdom.
  • For å få omsorgspenger kreves det legeerklæring.

Kilde: Lovdata.

Endringer også i reglene for opplæringspenger og pleiepenger

Selvstendig næringsdrivende får rett på 100% opplæringspenger og pleiepenger (tidligere kun 65% av inntektsgrunnlaget, såfremt man ikke hadde tegnet frivillig tilleggsforsikring fra NAV).

De nye reglene for opplæringspenger og pleiepenger trådte i kraft allerede 01.01.2015.


Legg igjen en kommentar

(Din E-postadresse blir ikke publisert.)