Omsetningsoppgave

Når enkeltpersonforetaket ditt er registrert i merverdiavgiftsregisteret må du regelmessig sende inn en omsetningsoppgave til skattemyndighetene.

Tips: Du finner skjemaet for ditt enkeltpersonforetak klart til utfylling når du logger inn på Altinn, og velger foretaksnavnet ditt i rullegardinmenyen under «Den jeg representerer nå. Velg aktør:»

I omsetningsoppgaven skal all omsetning (også omsetning som er fritatt for merverdiavgift skal med) i den aktuelle perioden oppgis sammen med eventuell inngående avgift (merverdiavgift foretaket ditt har betalt på kjøp av tjenester og varer fra dine leverandører).

NB! Fra og med 01.01.2017 tar Skattemelding for merverdiavgift over for den gamle omsetningsoppgaven.

Differansen mellom utgående merverdiavgift (merverdiavgift som du har krevd inn fra dine kunder på vegne av staten) og inngående merverdiavgift, avgjør hvorvidt du skal betale eller få penger utbetalt.

Omsetningsoppgave

Skjermskudd skjema «RF-002 Alminnelig omsetningsoppgave» på Altinn.no (Vær oppmerksom på at dette skjemaet kan ha fått et annet utseende etter at denne artikkelen er skrevet – 09.04.2014).

Som vist på faksmilen over, så regner skjemaet automatisk ut hvor mye avgift du skal betale eller hvor mye penger du eventuelt har til gode etter at du har fylt ut de nødvendige tallene. Du får også opp informasjon om hvilket kontonummer pengene skal innbetales til samt kidnummer.

Hvor ofte må jeg levere omsetningsoppgave?

Omsetningsoppgaven skal utarbeides og sendes inn hver andre måned.

6 terminer med følgende innleveringsfrister:
(Skyldig avgift skal også være innbetalt innen fristen).

  • 10.04 (for januar og februar)
  • 10.06 (for mars og april)
  • 31.08 (for mai og juni)
  • 10.10 (for juli og august)
  • 10.12 (for september og oktober)
  • 10.02 (for november og desember)

Har du et lite foretak med beskjeden omsetning høres kanskje innsending annenhver måned litt vel hyppig ut.

Har foretaket ditt mindre enn 1 million kroner i omsetning per år, er det mulig å søke om årsterminoppgave (1 termin per år) istedet for 6 årlige terminer.

Årsterminoppgaven har følgende innleveringsfrist:

  • 10.03 (for januar til og med desember).

I skrivende stund er fristen for å søke om årsterminoppgave 01. februar.
(Se «søknad om årsterminoppgave» på side to av skjemaet «Samordnet registermeldig» på Altinn.)

NB! Hvor ofte du leverer omsetningsoppgave påvirker også hvor ofte du må holde regnskapet ajourført.

Sist oppdatert 09.04.2014.


Legg igjen en kommentar

(Din E-postadresse blir ikke publisert.)