Skattemelding for merverdiavgift

Fra og med 01.01.2017 tar «Skattemelding for merverdiavgift» over for den gamle omsetningsoppgaven. I praksis: Hva er er nytt, og hva betyr dette for deg?

(Publisert 30.09.2016)

Skattemelding for merverdiavgift
Størst forskjell for importører. Hovedårsaken bak innføringen av det nye skjemaet, er nemlig at Skatteetaten selv tar over innrapportering og -betaling av innførselmerverdiavgift fra og med 2017 (som Tolletaten har stått for frem til nå). Illustrasjon: Dreamstime.com.

Hvis enkeltpersonforetaket ditt er merverdiavgiftregistrert, skal du tidligere denne måneden ha mottatt et brev fra Skattemyndighetene (elektronisk på Altinn), som informerer om det nye skjemaet for momsrapportering.

Les også: Hva er forskjellen på inngående- og utgående merverdiavgift?

Størst endring dersom du driver med import

Kort oppsummert, dette innebærer endringene:

  • Omsetningsoppgaven skifter navn til «Skattemelding for merverdiavgift». Forkortelsen for skjemaet er «mva-meldingen».
  • Det er verdt å merke seg at det nye skjemaet ikke skal tas i bruk før du skal rapportere transaksjoner som har foregått etter 30.12.2016. Sagt på en annen måte: Hvis du f.eks. rapporterer merverdiavgift bare en gang i året (med frist 10.mars), er det fortsatt den gamle omsetningsoppgaven du skal levere (innen fristen) 10.03.2017. Første gang du kommer i befatning med det nye skjemaet blir da først (innen fristen) 10.03.2018.
  • Datoer for rapportering og innbetaling forblir uendret (uansett om du har én eller seks merverdiavgiftterminer i året).
  • Det nye skjemaet får 19 poster (mot 11 på den gamle omsetningsoppgaven). (Det kan være lurt å sjekke at regnskapsprogrammet ditt støtter de nye mva-kodene, slik at regnskapet etter nyttår blir ført riktig i forhold til den nye mva-meldingen).
  • Veiledning for utfylling (Skatteetaten).
  • Ved innførsel av varer fra utlandet, skal ikke lenger innførselmerverdiavgiften betales og innrapporteres via tolldeklarasjonen, men direkte til skattemyndighetene via mva-meldingen (varene skal dog fortsatt deklareres ved innførsel).
  • Med andre ord, du skal ikke lenger lenger betale (og innrapportere) merverdiavgiften til tollvesenet (enten via speditøren eller tollkreditt) når du importerer varer, i stedet gjøres dette hver gang du har momsoppgjør. Fordelen for deg, er at du med dette slipper å forskuttere penger du senere likevel får igjen (såfremt du har rett på fradrag). Innførselmerverdiavgiften innrapporteres og fradragsføres direkte i «skattemelding for merverdiavgift». (Tollkreditt for merverdiavgiftregistrerte foretak blir dermed selvsagt å forsvinne fra neste år).

En kommentar om “Skattemelding for merverdiavgift”

  1. Opplysende artikkel. Vet du også hva som blir grensen for å slippe å levere næringsoppgave om man driver enkeltmannsforetak uten momsplikt (bøker). I 2016 var det 50 000 i omsetning.

Legg igjen en kommentar

(Din E-postadresse blir ikke publisert.)