Inngående- og utgående mva.

Stokker du om på begrepene inngående- og utgående merverdiavgift?

Merverdiavgift som din bedrift har faktuerert og krevd inn på vegne av staten kalles utgående merverdiavgift.

Merverdiavgift som dine leverandører har fakturert din bedrift for og krevd inn på vegne av staten kalles inngående merverdiavgift.

Eksempel:
Olsen Snekkerservice sender en faktura på 1250,- ink. mva. (hvorav 250,- kroner er mva.) til Jensens Elektroservice.

For Olsens Snekkerservice er de 250 kronene i merverdiavgift utgående avgift.
For Jensens Elektroservice er de 250 kronene i merverdiavgift inngående avgift.

Hva er merverdiavgift?

Merdiavgift er en avgift som legges til hver gang en vare tilføres merverdi og omsettes i Norge. Enkelt varer er fritatt for merverdiavgift (f.eks. papiraviser). Det skal heller ikke beregnes avgift på eksportsalg. Den generelle satsen på merverdiavgift er 25 prosent (2013). Blant unntakene finner vi bl.a. hotellvirksomhet (8 prosent) og næringsmidler, også kalt «matmomsen» (15 prosent).

For bedrifter som en registert i Merverdiavgiftsregisteret er innkreving og betaling av merverdiavgift et nullsumspill. Ved hvert merverdiavgiftoppgjør – som finner sted 6 eller 1 ganger i året avhengig av størrelse på omsetning – betaler registrerte bedrifter differansen mellom utgående- og inngående avgift til Skattevesenet. Dersom inngående avgift overstiger utgående, får bedriften penger tilbake.

I prinsippet er det kun sluttforbrukeren i enden av verdikjeden som betaler merdiavgift.

Eksempel:
Gårdbruker Hansen hogger 25 trær som han selger til Pedersen Sag og Høvleri.

Hansen har ved å hogge og kviste trærne tilført dem en merverdi, og legger på 25% merverdiavgift når han selger dem til Pedersen Sag og Høvleri. Ved neste avgiftsoppgjør betaler Hansen denne avgiften til staten, samtidig som Pedersen får trukket fra / tilbakebetalt det samme beløpet.

Pedersen Sag og Høvleri lager listverk av trærne, og selger hele partiet til Jensens Snekkerservice.

Pedersen har ved å videreforedle tømmeret til listverk tilført dem en merverdi, og legger på 25% merverdiavgift når han selger dem til Jensens Snekkerservice. Ved neste avgiftsoppgjør betaler Pedersen denne avgiften til staten, samtidig som Jensen får trukket fra / tilbakebetalt det samme beløpet.

Privatperson Olga leier Jensens Snekkerservice til å legge nytt listverk på stua.

Jensen har ved å legge listverket tilført varen en merverdi, og legger på 25% merverdiavgift på listverket som er brukt samt på utførelsen av arbeidet. Ved neste avgiftsoppgjør betaler Jensen denne avgiften til staten. Vi har kommet til slutten på verdikjeden, og beløpet i sin helhet tilfaller staten. Som privatperson har ikke Olga fradragsrett på merverdiavgiften.


Legg igjen en kommentar

(Din E-postadresse blir ikke publisert.)