Fra hobby til levebrød: Inntil fem foregående år kan regnes som oppstartsperiode

Det spiller forsåvidt ingen rolle om du driver med frimerkesalg, bilreparasjoner eller trefelling. Det er først og fremst et spørsmål om geskjeften er egnet til å gå med overskudd, og dernest omfanget og varigheten til aktiviteten, som avgjør om det du driver med regnes som hobby- eller næringsvirksomhet.

(Publisert 18.09.2014)
Fem år oppstartsperiode
(Forsiktig start: Selv om du ikke oppfyller kravene til næringsvirksomhet til å begynne med, kan saken være en annen om få år. Foto: Dreamstime.com)

Starter du i det små (gjerne ved siden av annet lønnet arbeide), er det ikke automatisk gitt at Skatteetaten godkjenner aktiviteten som næringsvirksomhet.

Hvis skattemyndighetene ikke anser det som sannsynlig at virksomheten er egnet til å gå med overskudd over tid, ja da er det heller ikke å anse som skattepliktig virksomhet. Noe som innebærer at du heller ikke får fradrag for eventuelle utgifter.

Diffus grense mellom hobby og næring

Men jeg tjente femten tusen på å reparere biler for venner og bekjente i år. Det er vel nok til at jeg kan registrere et enkeltpersonforetak og få fradrag for verktøyet jeg betalte tyve tusen for?

Det finnes ingen eksakt grense for å avgjøre om en virksomhet er næring eller hobby. I hvert enkelt tilfelle foretas en skjønnsmessig vurdering etter et sett med kriterier:

  • Har virksomheten et «økonomisk formål». Er det sannsynlig at du kommer til å gå med overskudd etterhvert (og isåfall hvor mye)?

Det er forøvrig ikke «frivillig» om noe er hobby eller næring. Har du allerede et bruktbart overskudd på hobbyen din, er det sannsynlig at Skatteetaten vil si at dette skattepliktig virksomhetet (som du selvsagt må skatte av) – selv om du omtaler det som «hobby».

  • Et stort nok omfang. Hvor mye tid planlegger du å bruke på aktiviteten (når du har fri fra jobben, to kvelder i uka eller heltid?)
  • Varighet. Hvor lenge har du tenkt å drive med det (et enkeltoppdrag regnes f.eks. ikke som næringsvirksomhet)
  • Driver for egen risiko og regning. (Bruker du f.eks. verktøyet og lokalene til oppdragsgiver, eller har du eget utstyr?)

Er du i tvil bør du kontakte Skattekontoret for en vurdering.

Oppstartperiode på inntil 5 år

Men hva om Skattekontoret sier at bilreparasjonene jeg driver med på fritiden ikke er næringsvirksomhet? Jeg har jo brukt mange tusen nå i starten på utstyr som jeg ikke får fradragsført. Om noen år kan det jo være at jeg likevel tjener gode penger på dette?

Jo, det er faktisk mulig å få fradrag tilbake i tid. Hvis aktiviteten etterhvert oppfyller kravene for næringsvirksomhet, kan de fem foregående årene godkjennes som en såkalt «oppstartsperiode».

I 2012 publiserte Skattedirektoratet en ny veileder på nett som bl.a. inneholder tre konkrete eksempler på hobbyvirksomhet som etterhvert blir til næringsvirksomhet. I tillegg ble det også utarbeidet et nytt skjema (RF-1298), som brukes for å dokumentere alle inntekter og utgifter i oppstartsperioden.

Dette skjemaet skal leveres sammen med næringsoppgaven det første året du oppfyller kravene til næringsvirksomhet. Hvis opplysningene godkjennes vil du kunne få endret ligningen tilbake i tid for de årene det gjelder.


En kommentar om “Fra hobby til levebrød: Inntil fem foregående år kan regnes som oppstartsperiode”

  1. Jeg driver med håndlaget strikking, smykkelaging batikk og trykk på klœr.
    Må jeg registrere ett enkeltmannsforetak , jeg aner ikke hvor mye jeg kan tjene , har lyst å prøve meg på nettbutikk .
    Takknemlig for råd og tips .

Legg igjen en kommentar

(Din E-postadresse blir ikke publisert.)