Frilanser eller selvstendig næringsdrivende – Hva er forskjellen?

Frilansere og selvstendig næringsdrivende omtales ofte i samme ordelag. Hva er egentlig forskjellen på de to begrepene?

Frilanser
Foto: Dreamstime.com

Sorte riddere og frie lanser

Mens flesteparten av Middelalderens riddere var underlagt en adelsmann eller konge, fantes det også de som var uavhengige og tilbød sine tjenester til høystbydende. Siden lansen var riddernes foretrukne våpen, ble disse profesjonelle leiesoldatene kalt «frie lanser».

(Publisert 04.06.2014)

Som en kuriositet kan det nevnes at det trolig var populariteten til middelalderromanen Ivanhoe fra 1820 som førte til at ordet freelancer ble tatt opp i det Engelske språk som et vanlig uttrykk for å beskrive selvdrevne arbeidere uten fast oppdragsgiver.

I romanen brukte forfatter Sir Walter Scott (1771 – 1832) ordet «free lances» når han omtalte lanseknekter som ikke har sverget troskapsed til en spesifikk føydal herre, men som istedet leide seg ut til ulike krigsherrer.

Frilanser har forlengst også blitt et vanlig ord i Norsk dagligtale. Mange journalister, skuespillere og fotografer f.eks. omtaler seg selv som frilansere. Fellesnevneren er at de alle tar på seg jobber for forskjellige oppdragsgivere.

Det er imidlertid en vesentlig forskjell: Noen av disse driver eget foretak (f.eks. enkeltpersonforetak), hvorpå de sender faktura for utført oppdrag, mens andre igjen får pengene utbetalt som lønn fra de ulike oppdragsgiverne. Hva er forskjellen?

Myndighetenes definisjon på en frilanser

Med tanke på skatt og rettigheter i Folketrygden er det kun sistnevnte gruppe (de som får betalt i form av lønn), myndighetene definerer som frilansere.

Grovt sett kan aktørene i Norsk arbeidsliv deles inn i 3 hovedgrupper:

1. Arbeidstaker. Fast eller midlertidig ansatt arbeidstaker som jobber for en arbeidsgiver. Definert i Folketrygdlovens § 1-8 som «Med arbeidstaker menes i denne loven enhver som arbeider i en annens tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse.»

2. Frilanser. En ikke-ansatt som mottar lønn for oppdrag. Definert i Folketrygdlovens § 1-9 som «Med frilanser menes i denne loven enhver som utfører arbeid eller oppdrag utenfor tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse, men uten å være selvstendig næringsdrivende».

3. Selvstendig næringsdrivende som driver f.eks. et enkeltpersonforetak eller aksjeselskap. Definert i Folketrygdlovens § 1-10 som: «Med selvstendig næringsdrivende menes i denne loven enhver som for egen regning og risiko driver en vedvarende virksomhet som er egnet til å gi nettoinntekt.»

Dårligere rettigheter enn arbeidstakere

Som frilanser får du utbetalt lønn på samme som en arbeidstaker. Oppdragsgiveren din må forskuddstrekke skatt og betale arbeidsgiveravgift til staten.

En selvstendig næringsdrivende får ikke lønn, men fakturer oppdragsgiveren for oppdraget. I et enkeltpersonforetak er lønna ganske enkelt overskuddet i næringen (minus skatt). Driver den selvstendig næringsdrivende f.eks. som et aksjeselskap, er vedkommende ansatt i sitt eget foretaket og tar ut lønn derfra på samme måte som en vanlig arbeidstaker (mer om forskjellen mellom enkeltpersonforetak og aksjeselskap her).

PS! Fra en oppdragsgivers synspunkt kan det virke fordelaktig at du utfører oppdragene som selvstendig næringsdrivende istedet for om du var frilanser eller arbeidstaker. Hvis du ikke krever mer betalt, sparer vedkommende tross alt bl.a. arbeidsgiveravgiften. Vær imidlertid obs på at Skatteetaten kan finne på å skjære gjennom i etterkant (og kreve arbeidsgiveravgift for hele perioden tilbakebetalt) hvis det er mange punkter som peker i retning av at dette egentlig er lønnet arbeid.

Som frilanser har du ikke krav på feriepenger, og må på samme måte som den som driver enkeltpersonforetak passe på å legge av penger til eventuelle ferier.

Frilanseren har noe bedre rettigheter med sykepenger enn drivere av enkeltpersonsforetak – men likevel dårligere enn arbeidstakeren.

 • Arbeidstakere får sykepenger utbetalt av arbeidsgiver de første 16 dagene. Fra og med dag 17. utbetales sykepengene fra NAV.
 • Frilanseren får ingenting de første 16. dagene fra oppdragsgiver, men 100 prosent av sykepengegrunnlaget fra og med dag 17. fra NAV.
 • Drivere av enkelpersonforetak får kun 80 prosent av sykepengegrunnlaget fra NAV. fra og med dag 17.
 • Både frilansere og drivere av enkeltpersonforetak kan velge å tegne en frivillig tilleggsforsikring gjennom NAV for å få bedre rettigheter ved sykdom.
 • For frilanseren koster tilleggsforsikringen (satser per 01.01.2021) 2,3 prosent (kilde) av forventet årsinntekt for en premie som dekker 100 prosent fra og med dag 1.
 • For selvstendig næringsdrivende finnes det tre ulike forsikringsordninger å velge mellom : 1. 80 prosent fra 1. sykedag koster 2,3 prosent. 2. 100 prosent fra 17. sykedag koster 1,6 prosent. 3. 100 prosent fra 1. sykedag koster 9,4 prosent.

Frilansere har heller ikke samme rettigheter i forhold til arbeidsmiljøloven, og har ikke krav på yrkesskadetrygd og yrkesskadeforsikring. (Frivillig yrkesskadetrygd kan tegnes hos NAV).

(Sist oppdatert 03.05.2021)


10 kommentarer om “Frilanser eller selvstendig næringsdrivende – Hva er forskjellen?”

 1. Takk. Det var oppklarende 🙂

 2. Betyr dette at man ikke må registrere et enkeltmannsforetak for å kunne jobbe som frilanser? Kan man bare benytte seg av skattekortet på vanlig måte, uten å foreta seg noe som helst?

 3. Silje:
  Man må ikke ha ENK for å drive frilans, men veldig oppdragsgivere foretrekker å hyre inn selvstendig næringsdrivende for å slippe ekstra papirarbeid.
  Jeg fikk ihvertfall flere oppdrag etter at jeg oppga at jeg kunne fakturere 😉

 4. Hei,

  Jeg har tatt noen oppdrag som begravelsessanger og tar også på meg andresangprosjekter. Vil det lønne seg for meg å registrere enkeltmannsforetak, eller jobbe frilans? Sykepenger osv. er uinteressant, kun hvordan jeg kan minimere skatteutgifter og papirarbeid.

  Arild

 5. Enkelt og fint forklart! Takk!
  Brit

 6. Hei!
  Jeg er lærer i tysk og har lyst til å gi privat undervisning.
  Må jeg registrere meg som selvstending næringsdrivende?
  Takk for hjelpen,
  Markus

 7. Jeg leier ut 3 leilighte , er på Høyskolen skole, samtidig jobber som statisk og extral casting. Oppgra får jeg ikke stabil, bør jeg har frilanse eller selv stansing næring?

 8. Oppklarende, bravo 😀
  Hadde alt vært skrevet så enkelt med glimrende oppklarende tekst påfølgende så hadde kontakt med det offentlige blitt en lek

 9. Noen som vet om en mal for arbeidsavtale som jeg kan bruke i forhold til en frilanser?

 10. Hei.

  Kan innlegget oppdateres med aktuelle tall i siste avsnitt og/eller tilføye med lenker til NAV og forsikringsordninger. Jeg er veldig interessert i prosent som skal betales… det finner jeg nemlig ikke på NAV sine sider.
  Info: Nå kan det også tegnes yrkesskadeforsikring hos NAV.
  Tusen takk!

  Med vennlig hilsen
  Anja Dietrichs

Legg igjen en kommentar

(Din E-postadresse blir ikke publisert.)