SSB-analyse: De fleste som etablerer enkeltpersonforetak tjener dårligere enn de ville ha gjort som lønnsmottakere

Hvilken gruppe grundere lykkes statisk best sett fra et rent økonomisk perspektiv?


(Illustrasjon: Dreamstime.com)

(Publisert 19.08.2015)

I en forskningsartikkel fra november 2014, går Mirjam van Praag fra Copenhagen Business School og Arvid Raknerud fra SSB grundig til verks. Med fokus på de som tar steget fra lønnsmottakere til fulltidsentrepenører, analyserte forskerne data fra hele den norske arbeidsstyrken og nyetableringer over en niårsperiode (2002-2011).

I korte trekk, dette var funnene de gjorde om økonomisk gevinst og lønnsutvikling hos de ulike gruppene grundere:

Selvstedige næringsdrivende (personer som stiftet enkeltpersonforetak i perioden) – Hadde en signifikant negativ «avkastning» av entrepenørskapet.

Aksjeselskap (* personer som stiftet AS i perioden), hvor vedkommende gikk inn med omtrent minimumskapitalkravet for etablering av AS – Hadde en signifikant positiv men beskjeden «avkastning» av entrepenørskapet.

Aksjeselskap (* personer som stiftet AS i perioden), hvor vedkommende gikk inn med minst det dobbelte av minimumskapitalkravet for etablering av AS – Kom best ut, og hadde i snitt en inntektsøkning på 10 prosent sammenlignet med hva de ville ha om de hadde fortsatt som lønnsmottakere.

PS! Minimumskravet til aksjekapital i et aksjeselskap ble i 2012 endret fra 100 000,- til 30 000,- kroner (minimumskravet var altså på førstnevnte sum i perioden dataene ble hentet fra).

* NB! Kun personer som stiftet aksjeselskap hvor de selv hadde minst en 33 prosent stor eierandel, og selv ble ansatt og/eller hadde en formell rolle som daglig leder og/eller styreformann i foretaket.


Legg igjen en kommentar

(Din E-postadresse blir ikke publisert.)