– Gjennomsnittlig skattekutt på 3400 kroner for selvstendig næringsdrivende

Under presentasjonen av forslaget til statsbudsjett for 2016 tidligere i dag, hevdet finansminister Siv Jensen at selvstendig næringsdrivende i gjennomsnitt vil oppnå en skattelettelse på 3400 kroner med de nye skattereglene.

(Publisert 07.10.2015)

Større lettelser enn vanlige lønnsmottakere

Finansministeren uttalte at skattelettelsene i statsbudsjettet kommer til å bety mindre skatt å betale for ni av ti skatteytere. Mens snittet ligger an til å betale om lag 1000 kroner mindre i skatt neste år, vil gjennomsnittslettelsen for selvstendig næringsdrivende være på om lag 3400 kroner.

Statsbudsjettet 2016 - selvstendig næringsdrivende
(Skjermskudd Finanstalen 2016 – statsbudsjettet.no)

Store endringer i skattesystemet

  • Skattesatsen på allminnelig inntekt og selskapsskatt foreslås senket fra 27 til 25 prosent.
  • Den gamle toppskatten byttes ut med «trinnskatt», hvor man fra 0 til 158 000 kroner betaler 25 prosent. Fra 158 000 utløses Trinn 1, hvor skatten økes med 0,8 prosent. Trinn 2 utløses fra 224 900 kroner, og innebærer en økning på nye 1,6 prosent. Trinn 3 ved 565 400 kroner (nye 10,6 prosent) og trinn 4 ved 909 500 (13,6 prosent).

Kilder statsbudsjettet.no, regjeringen.no og NRK.no

Høyere skattbar inntekt med næringsinntekt årsaken

Grunnen til hvorfor dette budsjettforslaget vil bety større skattelettelser for selvstendig næringsdrivende enn lønnsmottakere er hovedsaklig minstefradraget – eller rettere sagt, mangelen på minstefradrag. Mens personer med lønnsinntekt får et minstefradrag på inntil 89 050 kroner (2015), får næringsdrivende kun fradrag for faktisk utgifter. Med høyere skattbar inntekt (med samme inntekt), vil naturlig nok en reduksjon i skatteprosenten dermed gi større utslag.

Oppdatering 23.11.15:

Endringer i forslag om trinnskattinnslagspunkt(er) og -sats(er) etter regjeringspartiens forlik med samarbeidspartiene Venstre og KrF:
NB! Overskriften i denne artikkelen gjenspeiler ikke disse endringene.

  • Innslagspunkt for trinn 1 blir endret fra 158 000,- til 159 800,-
  • Satsen (økningen) i trinn 1 blir endret fra 0,8 prosent til 0,44 prosent.

Altså: Litt mindre skatt å betale, men det er verdt å merke seg at etter forliket så økes blant annet elavgiften med 1,5 øre per kilowattime, noe som i realiteten spiser opp den mikroskopiske endringen i innslagspunkt og -sats på første trinn (hensikten med sistenevnte justering er trolig gjort nettopp for at de med lave inntekter ikke skal bli veldig skadelidende pga. avgiftsøkningene i budsjettforliket).


3 kommentarer om “– Gjennomsnittlig skattekutt på 3400 kroner for selvstendig næringsdrivende”

  1. Sykepenger er det vi trenger. Når skal dette skje?

  2. Du kan gå til NAV og be om forsikring. Grunnen til at du får mindre sykepenger er todelt. 1 fordi bedriften (du) dekker de første 16 dagene. 2 Fordi du ikke betaler arbeidsgiveravgift på overskuddet(lønn).

  3. Hørt dette diskutert flere ganger Yeye, men er det mulig for et Enk å betale arbeidsgiveravgift? Er det noen Enk i Norge som gjør det?

Legg igjen en kommentar

(Din E-postadresse blir ikke publisert.)