Ikke lenger gratis å registrere enkeltpersonerforetaket i Enhetsregisteret

Fra og med 01. januar 2024 er det ikke lenger gratis å registrere enkeltpersonforetaket i Enhetsregistret.

Det har samtidig blir rimeligere å registrere foretaket i Foretaksregisteret. Det gis også en rabatt for samtidig registrering i de to registrene.

Næringsminister Vestre begrunner endringen med at de nye gebyrene bedre gjenspeiler hva det koster å drifte registrene, og at gebyrene skal fordeles mer rettferdig på de ulike registrene.

(Du må stå i Enhetsregisteret for å få et organisasjonsnummer).

Gebyret for førstegangsregistrering i Enhetsregisteret er:

2499,- (Elektronisk)
3146,- (På papir)

Registrering samtidig i Enhets- og Foretaksregisteret:

2656,- (Elektronisk)
3205,- (På papir)

Registrer du først bare i Enhetsregistret og senere i Foretaksregisteret:

(Gebyret for å registrere i Foretaksregisteret)

2120,- (Elektronisk)
2668,- (Papir)

Andre gebyr:

Navneendringer i Foretaksreg. 1357,- (Elektronisk) 2668,- (Papir)

Sletting forsatt gratis i både Enhets- og Foretaksregisteret.

Med forbehold om eventuelle feil.

Kilder: Brreg.no, regjeringen.no og Lovdata.no