Fra og med 2016 kan ikke næringsdrivende lenger levere selvangivelsen på papir

Tilhører du de som fortsatt sverger til papirversjonen, må du fra nyttår av – enten du vil eller ikke – belage deg på å levere både selvangivelse og merverdiavgiftsoppgaver elektronisk.

(Publisert 04.01.2016)


(Pukka nødt – I år har du ikke lenger noe valg. Selvangivelsen MÅ leveres elektronisk. Illustrasjonsfoto: Dreamstime.com)

Fra og med 2016 (som i praksis innbærer selvangivelsen for inntektsåret 2015) blir nemlig elektronisk innlevering via Altinn obligatorisk. (Lønnsmottagere og pensjonister kan fortsatt levere på papir).

Plikten til å levere merverdiavgiftsoppgaver elektronisk ble allerede innført i 2012, men det har frem til nå likevel vært mulig å søke om og få innvilget dispensasjon for papirinnlevering for to år av gangen. Denne muligheten bortfaller nå.

De fleste leverer allerede elektronisk

Ifølge rapporten fra Skattedirektoratet (mars 2015) (.pdf fil) som inneholdt forslaget om pliktig elektronisk innlevering, ble bare 1299 (0,6 prosent) av merverdiavgiftsoppgavene for femte termin 2014 levert på papir.

Andelen personlig næringsdrivende som leverte selvangivelsen elektronisk i 2014 (for inntektsåret 2013) var 83 prosent (tall fra samme rapport).

Selv om prosentandelen sannsynligvis har økt noe i 2015, så er det likevel ikke vanskelig å se for seg at regelendringen påvirker relativt mange skatteytere.

Enkelte andre regleendringer / satser som trådte i kraft f.o.m 01.01.2016 det kan være greit å få med seg dersom du er selvstendig næringsdrivende:

 • Endringer i skattesystemet hvor bl.a. toppskatten byttes ut med trinnskatt, og skattesatsen på alminnelig inntekt endres fra 27 til 25 prosent (mer om dette i tidligere sak).
 • Den skattefrie satsen for kjøregodtgjørelse 2016 er på 3,80,- kroner per km. (Brukes hvis du som næringsdrivende bruker privatbilen til kjøring i næringen mindre enn 6000 km per år.)
 • Lavere priser på enkelte av Brønnøysundsregistrenes tjenester. Bl.a. så blir det nå kostnadsfritt å hente ut opplysninger elektronisk, mens gebyret for (elektronisk) registrering i Foretaksregisteret reduseres fra 5666,- til 5570,- kroner.
 • Inkassosatsen for 2016 er på 670,- kroner.
 • Maksimalt purregebyr 2016 er på 67,- kroner. Forsinkelsesrente første halvår 2016 er på 8,75 prosent.
 • Grensen for fradrag til (godkjente) frivillige organisasjoner økes fra 20 000,- til 25 000,- kroner.
 • Merverdiavgift med redusert sats økes fra 8 til 10 prosent.

(Kilder: Regjeringen.no, brreg.no)


2 kommentarer om “Fra og med 2016 kan ikke næringsdrivende lenger levere selvangivelsen på papir”

 1. «Den skattefrie satsen for kjøregodtgjørelse 2016 er på 3,80,- kroner per km. (Brukes hvis du som næringsdrivende bruker privatbilen til kjøring i næringen mindre enn 6000 km per år.)»

  Jeg kommer over 6000 km i år, – hvordan føres det, da? Og hva med bompasseringer?

  På forhånd takk for kommentar! 🙂

 2. Jeg har ført opp min inntekt fra egen næringsvirksomhet på selvangivelsen, men klarer ikke å få sendt den elektronisk. Har prøvd flere ganger, men kommer ikke gjennom. Hva gjør jeg feil?

Legg igjen en kommentar

(Din E-postadresse blir ikke publisert.)