Revidert nasjonalbudsjett 2017: Økt grense for skattefradrag på pensjonsparing og bedre sykepengeordning

Driver du et enkeltpersonforetak, er dette to av de viktigste momentene å bite seg merke i etter at støttepartiene KrF og Venstre ga sin endelige godkjenning til revidert nasjonalbudsjett 07. juni. 2017.

Forslaget om heving av grensen for skattefavorisert sparing til pensjon for selvstendig næringsdrivende (fra fire til seks prosent), ble lagt frem av regjeringen da de presenterte sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett tidligere i vår.

(For ordens skyld: Selv om grensen skulle øke til seks prosent, er fortsatt lønnsmottakeres innskuddspensjonordning høyere. I 2017 er grensene som arbeidsgiver maksimalt kan avsette opp til 7,1 G på 7 prosent, og mellom 7,1 G og opp til 12 G på 25,1 prosent).

Dette er imidlertid ikke den eneste gladnyheten. I forhandlingsrundene som fulgte fikk Venstre gehør for at sykepengeordningen styrkes, slik at du får 75- i stedet for 65 prosent av sykepengegrunnlaget fra og med dag 17 (såfremt du ikke har tegnet tilleggsforsikring).

Hvorvidt forslagene blir vedtatt eller ikke, avgjøres når Stortinget behandler det reviderte nasjonalbudsjettet i slutten av denne måneden.


2 kommentarer om “Revidert nasjonalbudsjett 2017: Økt grense for skattefradrag på pensjonsparing og bedre sykepengeordning”

  1. Strålende. Hvis vi får ny regjering, kan dette gjøres om alt i høst?

  2. Er disse sakene nå avgjort i budsjettet? Hva ble resultatet?

Legg igjen en kommentar

(Din E-postadresse blir ikke publisert.)