Enkeltmannsforetak

Sykepenger

Forsikring for enkeltmannsforetak

Dessverre er sykepengeordningen for oss som driver enkeltmannsforetak ikke like god som den vanlige lønnsmottagere har.

Ulemper med enkeltmannsforetak

Som innehaver av et enkeltpersonforetak har du få av de rettighetene arbeidstakere har, og ingen sterke fagforeninger som står på kravene for deg. Kort fortalt: Du må ordne det meste selv.