Regler for purring og inkassovarsel

Etter å ha drevet eget firma en stund oppdager du sikkert at enkelte kan være svært trege med å betale. Da er det på tide å sende en purring, men husk det er diverse regler å ta hensyn til.

Purring og purregebyr

Du kan sende en purring med en gang betalingsfristen har utløpt ut, men du kan ikke ta med purregebyr på denne. Ifølge loven må det ha gått minst 14 dager etter at betalingsfristen har utløpt før du kan ilegge purregebyr. Dette kan være på maksimalt kr 70,- (per 01.01.2019).

Nytt fra og med sommeren 2013: Inndrivelseskompensasjon mellom næringsdrivende på 300 kroner (380,- kroner i 2018).

Merverdiavgift

Purregebyr regnes som en finansiell tjeneste, og det skal derfor ikke beregnes merverdiavgift på beløpet.

Inkasso

Reglene for utsendelse av inkassovarsel er også slik at det må ha gått minst 14 dager etter betalingsfrist før dette kan sendes ut (dersom det skal kreves gebyr). Mange firma sender ikke ut purringer i hele tatt, men venter heller 14 dager og sender inkassovarsel direkte sammen med purregebyr. NB! Husk også å oppbevare en kopi selv av inkassovarselet.

Inntil i dag har det vært mest vanlig å bruke et inkassobyrå for å kreve inn ubetalte fordringer. De senere år har det dog blitt mulig å ta denne prosessen selv, såkalt egeninkasso.

Satser purregebyr og forsinkelsesrente 2018

  • Purregebyr 2018 (f.o.m. 01.01.2018): kr 70,- (67,- i 2016, 70,- i 2017)
  • Forsinkelsesrente: 8,50% (andre halvdel 2018)

Purregebyr og inkassosatsen 2019

Purregebyr kalkuleres ut i fra den såkalte «inkassosatsen» (purrebyr er 1/10 av inkassosatsen).

Regjeringen besluttet i statsråd den 20.12.2018, at inkassosatsen fryses inntil nye regler om inkassosalær foreligger. Inkassosatsen holdes derfor foreløpig på 700,- (ikke 730,- som den opprinnelig skulle økes til).

Maksimalt purregebyr blir derfor inntil videre fortsatt 70 kroner.


3 kommentarer om “Regler for purring og inkassovarsel”

  1. kan man selge gjelda til et inkassoselskap, som så betaler deg.. og de står for indrivning?

  2. tj, det inkassobyrået jeg har brukt (conecto) tar jobben med å inndrive gjelda. Når og hvis de klarer det, får du utbetalt det skyldige beløp inkl mva, så beholder selskapet selv det de har lagt på og fått inn av gebyrer.

  3. Jeg vet at det ikke skal regnes MVA på noen av undernevnte, men:

    – Må man betale skatt på innkrevd purregebyr?

    – Må man betale skatt på innkrevd forsinkelsesrente?

Legg igjen en kommentar

(Din E-postadresse blir ikke publisert.)