Tilbakegående avgiftsoppgjør

Snekker Sindre har i lengre tid drømt om å starte sin egen bedrift. Endelig er dagen kommet. Han sier opp den trygge jobben i et større snekkerfirma, og starter opp sin egen lille snekkergeskjeft med enkeltpersonforetak som selskapsform.
(Publisert 15.11.2012)

Han bruker en stor del av sparepengene sine på å kjøpe inn nødvendig verktøy som han trenger før han kan ta på seg snekkeroppdrag for kunder. Skikkelig verktøy er dyrt. Ikke bare bruker han opp mye av sparepengene på innkjøpene, mer ergelig er det at han må vente til han passerer 50 000,- kr i omsetning før han blir momsregistert – noe som betyr at han ikke får igjen momsbeløpet på de investeringene han har gjort i starten.

Hvis Sindre f.eks. kjøpte verktøy for 100 000,- kroner inklusive moms (80k eks. mva. og 20k i mva.), vil det i praksis si at han må betale 20 000,- kroner mer for disse varene enn momsregistrerte næringsdrivende som får tilbakebetalt momsbeløpet ved innlevering av neste omsetningsoppgave.

Heldigvis for Sindre og andre næringsdrivende i samme situasjon: Det er faktisk mulig å få refusjon for inngående merverdiavgift på kjøp gjort før man blir momsregistrert ved å søke om et såkalt «tilbakegående avgiftsoppgjør».

Med andre ord: Med innvilget søknad om tilbakegående avgiftsoppgjør, vil det for vår venn Sindre bety sårt tiltrengte ekstra 20 000,- kroner i pengeboka i en tøff oppstartfase. Vel verdt å søke om altså…

Regler for tilbakegående avgiftsoppgjør

1. Foretaket må fortsatt eie varen eller driftsmiddelet i det øyeblikket enheten blir momsregistert. Eksempel: Hvis Sindre legger nytt gulv i huset til en kunde før han ble momsregistrert og faktuerer vedkommende for materialbruken (uten moms), kan han ikke kreve refusjon for momsutlegget han selv har hatt fra sin leverandør på de aktuelle materialene.

2. Innkjøpene det søkes refusjon for må ha sammenheng med registrert virksomhet og vært brukt i forbindelse med omsetningen som har gjort at foretaket har blitt momsregistrert. Det vil heller ikke bli gitt refusjon på gjenstander som er innkjøpt og brukt i hobbyøyemed før det ble brukt til næringsvirksomheten. Det settes også visse krav til innkjøpsperiodens lengde og kontinuitet.

3. Det kan kun gis refusjon for innkjøp gjort maksimalt 3 år tilbake i tid før søknaden er fremsatt for ligningsmyndighetene.

Hvordan søker jeg?

Det er fylkesskattekontorene som behandler søknader om tilbakegående avgiftsoppgjør.

For å søke huker du av ruten «søker tilbakegående avgiftsoppgjør» på skjemaet Samordnet registermelding Del 2.

Tilbakegående avgiftsoppgjør
(Skjermdump fra skjemaet Samordnet registermelding Del 2).

I tillegg må det legges ved et vedlegg med oversikt over hvilke innkjøp søknaden omfatter samt informasjon om hvordan disse innkjøpene er brukt i virksomheten (på forespørsel kan det bli nødvendig å fremvise fakturaer av kjøpene / eventuelt kan du legge ved kopier av fakturaene som vedlegg med det samme).

Oppdatering: Kravet om formell søknad oppheves f.o.m januar 2015. I stedet føres innbetalt merverdiavgiften i oppstartsfasen (før registering) det kreves fradrag for opp på den første omsetningsoppgaven som sendes inn.

Endringer merverdiavgift 2015
(Skjermskudd Statsbudsjettet 2015 – Melding om endringer i merverdiavgiftloven. SKD melding2/2015.pdf)

Hva med forhåndsregistrering i momsregisteret?

Hovedregelen for momsregistrering er at foretak først må vise til en omsetning på 50 000,- kroner i løpet av en 12 månedersperiode for å bli registrert. I tillegg til tilbakegående avgiftsoppgjør, er det under enkelte vilkår mulig å søke om å bli forhåndsregistrert og på den måten få fradrag for inngående moms på innkjøp fraogmed dag 1.

Det er mulig å søke om forhåndsregistrering ved:

Betydelige anskaffelser. Innkjøpene før foretaket selv får omsetning må være «betydelige». Med «betydelig» menes minst 250 000,- kroner inklusive moms (varer eller tjenester som er fritatt for moms gjelder ikke). Innkjøpene må selvsagt ha sammenheng med senere avgiftsbelagt omsetning.

Det må være «overveiende sannsynlig» at foretaket vil ha en omsetning som ligger godt over grensen for å bli momsregistrert (50 000 i løpet av en 12måneders periode) når virksomheten har kommet igang med normal drift.

PS! Man vil ikke få innvilget forhåndsregistrering pga. betydelige anskaffelser om det er forventet at man når registreringsgrensen innen 4 måneder.

PS! Om man får innvilget forhåndsregistrering om likevel ikke når vilkårene for forhåndsregistrering, kan foretaket bli slettet fra momsregisteret.

Forhåndsregistrering av praktisk grunner. Kan innvilges dersom momspliktig omsetning kommer til å passere grensen for registrering innen 3 uker.


13 kommentarer om “Tilbakegående avgiftsoppgjør”

 1. Takk! Nå ble jeg litt klokere.

 2. Jeg har startet et enkeltmannsforetak og har kjøpt inn en del verktøy. Vil jeg kunne få tilbakeført moms hvis investeringen ikke overstiger 50 000kr?

  Jeg er ikke registrert i momsregisterert siden jeg ikke vil overstige en omsetting på 50 000kr dette året.

 3. Du mener at du ikke kommer til å momsregistrert?

 4. Hei Einar!

  Dersom et ENK har fått f.eks 100 000kr i offentlig tilskudd for å lage film, kan man søke om tilbakegående avgiftsoppgjør? Disse pengene har gått til å leie dyrt utstyr, med moms som da vil utgjøre 25 000kr. Dersom jeg har forstått det riktig, så vil disse 100 000kr også regnes som «inntekt», og går under 3.10 Tilskudd til dekning av kostnader i virksomhet.

 5. Jeg har startet opp et enkeltmannsforetak hvor jeg driver med videresalg av importvarer. Er ikke den skarpeste kniven i skuffen når det kommer til dette her, så har jeg da muligheten til å få igjen momsen jeg betalte for varene når jeg importerte de?

 6. Jeg er i oppstartfasen med min Handyman bedrift.
  Jeg lurer på.
  Om jeg kjøper inn nytt verktøy og utstyr ETTER 50000 kroners grensen.

  Får jeg full mva tilbake? Eller bare halv, som en kompis har fortalt meg.

  Jeg vet at jeg raskt kommer over grensen. Og jeg skal bla kjøpe inn hvitevarer til en kjøkkenjobb. Får jeg bare halv mva tilbake på de kjøpene?

 7. Hei!

  «2. Innkjøpene det søkes refusjon for må ha sammenheng med registrert virksomhet »
  Vil det da si at dersom jeg har brukt mitt eget private bankkort på innkjøpene til bedrift. Kan jeg ikke nytte disse kviteringene??? Er det nødt å ha vært handlet med ett bedriftskort?

 8. Hei. Kan man søke om tilbakebetaling av utstyr(maskiner etc) og moms for kursavgift for å lære seg å bruke maskinene, etter at man er blitt momspliktig? Hva er sannsynligheten for at man får innvilget dette?
  Anja

 9. Hei. Jeg er i oppstarten med forlagsvirksomhet og mottar om kort tid 1000 egenutviklede brettspill. Summen av innkjøpet er like under minstegrensen for forhåndsregistrering for momspliktige. Kan jeg på et senere tidspunkt søke om momsen tilbakebetalt hvis jeg blir momsregistrert? Og må jeg da trekke fra de spillene jeg ikke lengre har på lager? Takk for hjelpsom blogg!

 10. En liten diskusjon..

  Etter de berømte 50000,-

  LA oss si.

  Du eier flere hus. Du pusser dem opp og leier ut.

  Du kjøper inn materialer og innbo som hvitevarer (fastmontert) for 100 000,- inkl mva.

  Hvor mye av mva får du tilbake.
  Jeg mener 100% (altså hele mva).
  Min venn mener 50% (altså bare halv mva).

  Hvem har rett?

 11. Hei,
  Jeg har et enkeltmannsforetak som er momsregistrert da salget overstiger 50 000 per år.
  Selger software til kunder i EU hvor VAT blir lagt til på faktura til kunde og deretter innbetalt til respektive EU land. Jeg har veldig få norske kunder og dertil lite moms å betale inn til den norske staten.
  Når jeg kjøper driftsmidler (PC for software utvikling og support), kan jeg da få tilbake innbetalt (inngående) moms selv om utbetalt(utgående) moms er mindre?

 12. Har et gardsbruk med registrert orgnummer. Har et spørsmål, skal bygge ny sæterstue tilhørende gardsbruket. Hvordan er det med momsrefusjon i dette tilfellet når det gjelder byggematerialer?

 13. Jeg fører opp utgifter til telefon (fasttelefon, mobiltelefon) som utgift i regnskapet. I næringsoppgaven vedlagt skattemeldingen må man trekke fra en fast beløp for privat bruk av telefonen.

  Men hva gjør jeg med momsregnskapet. Telefonregningene har en nettodel og en mva-del. Så langt er det greit. Men jeg kan vel ikke føre hele momsbeløpet som tilbakegående avgiftsoppgjør så lenge utlegget skal deles mellom jobb og privat. I næringsoppgaven – samlede utgifter for hele året – fører jeg samlet nettoutgift minus privatandelsbeløpet som er fastsatt av skatteetaten. Men hva gjør jeg i momsregnskapet som føres for to måneder av gangen. Hvordan sørger jeg for å ikke føre opp tilbakegåpende moms som knytter seg til pravatandelen…

Legg igjen en kommentar

(Din E-postadresse blir ikke publisert.)