Grunder ideer

Lyst til å starte noe for deg selv, men vet ikke helt hva du skal begynne med?

Noen ting du bør tenke på før du velger bransje

Hvor mye startkapital har jeg? I mange bransjer er det umulig å starte opp uten å ha tilstrekkelig med penger. Å starte en restaurant f.eks. krever betydelige midler. Du må også regne med å holde på en god stund før du i det hele tatt tjener penger, slik at du må ha en god del oppsparte penger å leve av i denne perioden. Starter du derimot opp som privat vaskehjelp med kun deg selv som arbeidskraft, kreves det lite eller ingen startkapital. Driftsutgiftene (om du ser bort ifra markedsføring) er også relativt små.

Grunder ideer

Finnes det et marked for mine tjenester? Det er i hovedsak to variabler som avgjør om en forretningside er «liv laga». Etterspørsel og konkurranse. For å ta eksempelet restaurant fra avsnittet over, så er dette eksempel på en bransje hvor det alltid vil være etterspørsel. Vi mennesker må tross alt ha mat hver eneste dag. Her er konkurransen i det området du velger å etablere deg helt avgjørende for om du kommer til å lykkes, i tillegg til variasjoner i hvor god råd folk flest har. I gode tider går folk oftere ute og spiser, mens i nedgangstider er folk mer sparsomme. Dette gjelder selvsagt også pengebruken til bedrifter. Mange spisesteder fikk problemer under Finanskrisen når bedriftslederne avlyste det årlige julebordet for å spare penger.

Klarer du å finne en nisje hvor det er lite konkurranse, høy etterspørsel og en vare/tjenste folk bare «må ha» uansett økonomisk situasjon, er du nesten garantert suksess.

Det tredje punktet du bør tenke på er: Hva er jeg flink til, og hva synes jeg er interessant å holde på med? Skal du lykkes som grunder er det essensielt at du liker det du holder på med. De aller fleste som driver for seg selv jobber langt flere timer og til mye mindre lønn enn de fleste fast ansatte i Norge de første årene etter etablering. For å holde ut i denne perioden er det en absolutt nødvendighet å like det du driver med. Skal du i tillegg skille deg fra konkurrentene er det en klar fordel at du er dyktig på det du holder på med.

Oversikt over bransjer og ideer

(Publisert 19.04.2010 – Sist oppdatert 27.09.23)

I 2023 (per 5. januar) finnes det ifølge SSB drøyt 645 000 virksomheter i Norge i varierende størrelse og skala, og småbedriftene er desidert flest. 67,7 prosent av virksomhetene har ingen ansatte. 16 prosent (103 653) har 1-4 ansatte. 6,4 prosent (41 273) har 5-9 ansatte. Bare 939 virksomheter (0,1 prosent) har mer 250 ansatte.

De største sektorene er (flest antall bedrifter):

1. Varehandel, reparasjon av motorvogner – 73 135
2. Bygg og anlegg – 72 756
3. Faglig, vitenskapelig og tek. tjenesteyting – 69 759
4. Jordbruk, skogbruk og fiske – 65 118
5. Omsetning og drift av fast eiendom – 64 813
6. Helse- og sosialtjenester – 58 689
7. Kultur, underholdning og fritid i alt – 33 757
8. Transport og lagring – 30 940
9. Forretningsmessig tjenesteyting – 29 923
10. Informasjon og kommunikasjon – 26 851

(Tall fra SSB.)

Istedenfor å liste opp en hel rekke ulike nisjer og ideer i denne artikkelen skal jeg komme med et godt lenketips. Det engelskspråklige nettstedet Entrepreneur.com, har laget en meget god guide som hjelper deg å finne rett bransje for nettopp deg. Guiden lar fylle inn ulike parametere som interesse, hva du kan og hvor mye startkapital du har, og gir utifra disse valgene en mengde forslag til forretningsideer for deg. Du finner også intervjuer med suksessfulle grundere som forteller om erfaringer i sin bransje.

Se også denne kreative listen med over 24 mer eller mindre originale forretningsideer som krever lite startkapital.

Del gjerne dine egne grunder ideer i kommentarfeltet.


En kommentar om “Grunder ideer”

  1. Jeg har hatt god nytte av å være medlem av JCI Molde, som er en frivillig organisasjon for de mellom 18 og 40 år. Vi øver på tale og presentasjon, debatt teknikk, kjøre prosjekter også har jeg fått et stort nettverk av intressante mennesker som jeg kan søke råd og støtte hos 🙂

Legg igjen en kommentar

(Din E-postadresse blir ikke publisert.)