Behold dagpengene under etablering av egen virksomhet

Går du arbeidsledig eller mottar arbeidsavklaringspenger, og går i tanker om å starte egen bedrift? Gitt at visse forutsetninger er oppfylt, kan det være mulig å beholde støtten fra NAV under etableringsfasen.
(Publisert 13.08.2013)

Det er viktig å merke seg at intensjonen bak denne ordningen ikke er etablering av nye virksomheter, men å skaffe arbeidsledige som på annet vis ikke klarer å skaffe seg ordinært arbeid et levebrød og på den måten bli økonomisk selvberget. Det betyr at du bare kan glemme å søke om støtte til oppstart av høyrisikoprosjekter hvor sjansen for at du ender opp med en levedyktig bedrift er liten.

NAV opererer med to separate faser det kan gis støtte for:

1. Utviklingsfasen (i utgangspunktet inntil 6 måneder) – Denne fasen er tiden før selve etableringen gjennomføres. Tiden i denne fasen tenkes brukt til å lære seg det som trengs for drive firmaet, utarbeide ideen og annet foreberedende arbeid som f.eks. markedsundersøkelser, anskaffelse av kapital og innkjøp av nødvendig utstyr og materiell.

2. Oppstartsfasen (i utgangspunktet inntil 3 måneder) – De 3 første månedene med drift etter at virksomheten har blitt etablert.

Krav om næringsfaglig vurdering

Som nevnt innledningsvis, er det et krav at det anses som sannsynlig at virksomheten kan gjøre søkeren økonomisk selvberget (helt økonomisk selvforsørget for søkere på dagpenger, og delvis selvforsørget for søkere på arbeidsavklaringspenger).

For å kunne sannsynliggjøre dette, må søkeren innhente en såkalt næringsfaglig vurdering av firmaplanene. Kostnader i forbindelse med denne vurderingen må dekkes av søker selv.

Den næringsfaglige vurderingen må innhentes fra faglig kompetent instans, være godkjent av NAV og bør inneholde en vurdering og konklusjon om hvorvidt virksomheten:

  • Kan gjøre søkeren økonomisk selvforsørgende.
  • Kan fortrenge allerede etablerte firma i samme bransje.
  • Trenger en utviklings- og oppstartsfase, og hvor lang hver av de to fasene bør være.

Skjemaer kan du laste ned her.

Tips: Har du allerede fått tilkjent et annet etableringsstipend fra det offentlige, kan dette i mange tilfeller erstatte den næringsfaglige vurderingen.

PS! Hvis du selv er «skyldig» i arbeidsledigheten (f.eks. sagt opp selv uten at det foreligger rimelig årsak bak oppsigelsen, er det en karantenetid på seks måneder for å kunne få dagpenger under etablering).

Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor for mer informasjon.
Kilde: NAV.no – Rundskriv dagpenger/arbeidsavklaringspenger under etablering.


En kommentar om “Behold dagpengene under etablering av egen virksomhet”

  1. Heisann!
    Jeg er for tiden arbeidsledig pga konkurs, og går på dagpenger. Søker etter jobb, men vurderer samtidig å opprette et enk for å kunne ta litt skrivejobber på si. Det er snakk om svært beskjeden inntekt, sannsynligvis under 34-40k i året, og kun et biprosjekt i tillegg til hovedinntekt. Mest for å gjøre det enklere å få solgt inn artikler til forskjellige publikasjoner (enklere å slippe til hvis aviser/magasiner kan betale en faktura istedetfor å måtte «ansette» meg) . Vil dette gå ut over dagpengene mine? Eventuelt hvordan?

Legg igjen en kommentar

(Din E-postadresse blir ikke publisert.)