Overdragelse av enkeltpersonforetak

Er det mulig å selge et enkeltpersonforetak?

Siden et enkeltpersonforetak er knyttet til en fysisk person, kan ikke foretaket som sådan – med organisasjonsnummer og firmanavn – overdras til en ny eier.

I det øyeblikket eier går bort (f.eks. ved generasjonsskifte) eller selger virksomheten, så skal den gamle enheten (enkeltpersonforetaket) avvikles.

Ved kjøp av et enkeltpersonforetak er det derfor kun verdiene og eiendelene i virksomheten som kjøpes. Kjøper må selv opprette sitt eget foretak (f.eks. ENK eller AS), som igjen overtar eiendelene fra foretaket som kjøpes.

Mer info om bl.a. de skattemessige forholdene ved salg og kjøp av enkeltpersonforetak finner du på LigningsABC på Skatteetaten.no.


Legg igjen en kommentar

(Din E-postadresse blir ikke publisert.)