Hvordan registrere markedsføringsnavn?

Selv om regelverket krever at du inkluderer etternavnet som en del av foretaksnavnet i et enkeltpersonforetak, kan du i tillegg velge å registrere et markedsføringsnavn.

(Sist oppdatert 04.04.2019)

Hva er et markedsføringsnavn?

Eksempel:

Johansen skal til å starte opp et enmanns reklamebyrå, og ønsker å kalle virksomheten for «Sabla god reklame». Siden dette er et ENK, legger han til «Johansen», slik at at det hele og fulle foretaksnavnet blir «Sabla god reklame Johansen.»

Utad mot kundene sine (f.eks. på domenenavnet til hjemmesiden, i avisannonser og på skiltet utenfor kontoret), ønsker han likevel i så stor grad det lar seg gjøre å bare bruke den første delen av navnet (Sabla god reklame).

Det er fullt lovlig for Johansen å bruke «Sabla god reklame» som et såkalt markedsføringsnavn. Det kreves imidlertid at hele foretaksnavnet er med på alt av forretningsdokumenter.

(F.eks. så kan det godt stå en logo med kun bokstavene «Sabla god reklame» øverst på fakturaer, men hele «Sabla god reklame Johansen» må stå under).

Markedsføringsnavnet kan også være noe helt annet enn foretaksnavnet. Hvis Johansen i eksemplet over hadde registrert foretaket sitt bare som «Johansen», kunne han likevel ha brukt «Sabla god reklame» som markedsføringsnavn (såfremt det ikke bryter andres rettigheter).

Markedsføringsnavn fylles inn under punkt «1.3 Eget navn på virksomheten» i Samordnet registermelding.

Viktig:

Sjekk ut navnesøk.no, for å finne ut markedsføringsnavnet du har valgt ikke bryter med rettighetene til noen registrerte foretaksnavn (eller varemerker). Husk også at andre kan registrere markedsføringsnavnet ditt f.eks. som sitt eget foretaksnavn.

Kilde: Brreg.no