Gangen i en inkassosak

Uansett hvilken side av bordet du sitter på, enten du er den som forsøker å kreve inn penger, eller den som mottar et inkassokrav, kan det være nyttig å vite litt om hvordan prosessen foregår, og hvilke lover og regler som gjelder.

Gangen i en inkassosak

(Publisert 21.09.2018)

Olas lille snekkerbedrift har ikke mottatt betaling innen forfallsdato for fakturaen han sendte ut. Hvilke steg må han ta videre for å få inn pengene fra skyldner?

1. Betalingsfristen for opprinnelig faktura har gått ut. Kreditor har nå flere valg:

  • Sende kunden en betalingspåminnelse uten purregebyr med det samme.
  • Sende kunden et inkassovarsel uten purregebyr med det samme.
  • Vente 14 dager etter at betalingsfristen har utløpt, og sende kunden en betalingspåminnelse med purregebyr (Det er ikke lov til å ilegge purregebyr før det har gått 14 dager etter forfall). Maksimalt purregebyr per 2018, er 70,- kroner.
  • Vente 14 dager at betalingsfristen har utløpt, og sende kunden inkassovarsel med purregebyr.

Mer om purregebyr og forsinkelsesrente: Det kan maksimalt kreves inn purregebyr to ganger på et krav. Enten ved å sende betalingspåminnelse med gebyr to ganger, eller ved å først sende påminnelse med gebyr og deretter inkassovarsel med gebyr. Forsinkelsesrente (8,5 prosent per 2018) kan beregnes fra fakturaens opprinnelige forfallsdato. Purregebyret kan ikke overstige 1/10 av den såkalte «inkassosatsen», som for 2018 er fastsatt til 700,- kroner (1/10 av 700,- = 70,- kroner). Inkassovarsel med purregebyr skal ha 14 dagers betalingsfrist.

(Overnevnte gjelder salg mot privatpersoner. Mot næringsdrivende kan kreditor i stedet for purregebyr velge å kreve standardkompensasjon for inndrivelseskostnader, som per 2018 er på 380,- kroner. Standardkompensasjonen kan i tillegg kreves umiddelbart etter at forfallsdato på fakturaen har utløpt.)

2. Betalingsoppfordring. Når betalingsfristen på inkassovarselet er utløpt, og kravet går til inkasso (enten via eksternt inkassobyrå eller egeninkasso), skal det sendes ut en betalingsoppfordring til skyldner.

Kreditor kan ikke umiddelbart sende kravet til rettslig inndriving. Når betalingsfristen på inkassovarselet har utløpt, er neste steg å sende en betalingsoppfordring (og kreditor kan kun gjøre dette dersom vedkommende vurderer kravet som rettmessig). Det er strenge formkrav til hvordan betalingsoppfordringen skal utformes.

Betalingsoppfordring

(Skjermskudd lovdata. Les resten av paragrafen og hele inkassoloven her.)

Betalingsoppfordringen skal ha minst 14 dagers betalingsfrist, og gebyret kan ikke overstige 3/10 av inkassosatsen (3/10 av 700,- = 210,- kroner).

Innsigelser og forliksråd

Kommer det en skriftlig innsigelse fra den som har mottatt kravet (uansett hvor langt du har kommet i prosessen), kan ikke saken uten videre tas videre til inkasso. Hvis innsigelsen har substans må saken tas inn for forliksrådet (vanligvis i den kommunen hvor klagemotparten holder til) før noe mer kan skje.

3. Rettslig inndrivelse.

Begjæring om utlegg oversendes til namsmannen for tvangsfullbyrdelse.

Kilder: Finanstilsynet, Lovdata, Altinn og forliksraadet.no.


Legg igjen en kommentar

(Din E-postadresse blir ikke publisert.)