Enkeltmannsforetak

Datoer for skatteoppgjøret 2019

Mens de fleste lønnsmottagere og pensjonister får oppgjøret 20.juni, er første pulje for næringsdrivende klart 02. August. Deretter er det løpende oppgjør frem til 23. Oktober.

(Sist oppdatert 28.03.19)

Skatteoppgjøret
Penger til gode som du venter på? Du kan bare glemme å finansiere sommerferieturen med skattepengene hvis du driver enkeltpersonforetak, skatteoppgjøret kommer tidligst i starten av august. Illustrasjonsfoto: Dreamstime.com.

NB! (Datoene er foreløpige opplyser Skatteetaten på sine hjemmesider).

Feil? Du kan (i de fleste tilfeller) gjøre endringer selv uten å sende inn klage

Med den nye Skatteforvaltningsloven som kom i 2017, kan du selve gjøre endringer og levere skattemeldingen på nytt. Skatteetaten har laget en veileder som geleider deg gjennom prosessen her. Du må fortsatt klage hvis du er uenig i et vedtak, eller hvis endringen gjelder inntektsåret 2015 eller tidligere.

Pengene på konto innen tre uker etter oppgjørsdato

Restskatt på over tusen kroner deles automatiske opp over to giroer. Betalingsfrist for den første giroen er tre uker etter oppgjørsdato, og åtte uker etter oppgjørsdato for giro nummer to.

Hvis du med sikkerhet vet at du kommer til å få restskatt, er det alltid et godt tips å betale det du tror du er skyldig innen 31. Mai. Du må nemlig betale 0,59 prosent i rente fra og med 1. Juli i inntektsåret 2018 til og med forfallsdato på første restskattgiro (som innebærer godt over 12 måneder for næringsdrivende).

(PS! Har du penger tilgode, utbetales ikke dette på beløp under tusen kroner).

Gjennomsnittlig næringsinntekt var 252 000 kroner i 2016

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå, ble 331 000 personer lignet for næringsinntekter i 2016. Om lag 131 000 hadde dette som hovedinntekt, mens de resterende hadde lønn eller pensjonsinntekter i tillegg. Gjennomsnittlig næringsinntekt dette året var 252 000 kroner, mens snittet for de med kun næringsinntekt, lå på 551 000 kroner. (Bare personer som har levert næringsoppgave er tatt med i statistikken. F.eks. så kan man få fritak fra å levere næringsoppgave hvis man har mindre enn 50 000 i driftsinntekter per år. Personer som er skjønnslignet er heller ikke tatt med.)

Kilder: Skatteetaten.no og SSB.no.

Legg igjen en kommentar