Bindende forhåndsuttalelse: Når du MÅ være helt sikker

En telefon til skattekontoret er ikke alltid nok: Er du usikker på hvordan en større økonomisk transaksjon du tenker å foreta deg fortolkes med henhold til skatt og merverdiavgift?

Bindende forhåndsuttalelse
(Illustrasjon: Dreamstime.com)

(Publisert 09.02.2018)

Skatteetaten har i utgangspunktet ryggen fri selv om svaret du får skulle vise seg å være feil eller dere mistolker hverandre. Løsningen kan da være å be om en såkalt “bindende forhåndsuttalelse” (BFU). Får du en slik uttalelse, kan du kreve at denne legges til grunn når skatten eller merverdiavgiften fastsettes – såfremt du utfører transaksjonen nøyaktig slik du beskrev den i søknaden. Uttalelsen gjelder i fem år.

Forutsigbarhet

Ordningen ble innført i 2000, og trådte i kraft november 2001 (regelverket er endret noe underveis). I innstillingen fra Finanskomiteen før lovinnføringen den gangen het det blant annet:

BFU

(Skjermskudd www.stortinget.no.)

Søk i god tid

Anmodning om bindende forhåndsuttalelse skal sendes skriftlig til ditt lokale skattekontor. Saksbehandlingstiden er vanligvis mindre enn en måned (hvis spørsmålet ikke er for komplisert).

Hvis Skattemyndighetene anser spørsmålet ditt for å være av allmenn interesse, kan uttalelsen bli publisert offentlig (anonymisert) bl.a. på denne siden (Her kan du bla deg gjennom alle offentliggjorte BFUer fra 2001 og frem til dags dato).

Rimeligere for selvstendig næringsdrivende enn for store selskaper

Det koster penger å søke om en bindende forhåndsuttalelse. For vanlige enkelpersonforetak er gebyret to ganger rettsgebyret (2260,- kroner i 2018). «Små foretak» åtte ganger- (9040,- kroner), og femten ganger rettsgebyret for større foretak (16 950,- kroner). Alle kravene til hvordan du går frem for å søke, finner du her.

Les også: Debet og kredit – enkelt forklart!

Veiledende forhåndsuttalelse

En annen mulighet (krever ikke gebyr) er å be om en «veiledende forhåndsuttalelse» (sendes også til ditt lokale skattekontor). Denne uttalelsen er ikke bindende, men gir deg en god pekepinn på hvordan Skatteetaten ser på det konkrete spørsmålet ditt når det kommer til skatt og merverdiavgift.


Legg igjen en kommentar

(Din E-postadresse blir ikke publisert.)