To eller flere enkeltpersonforetak?

(10.02.2016)

(Merk: Hvorvidt det eventuelt måtte være noen fordeler eller ulemper med å drive flere enn ett enkeltpersonforetak tas ikke opp i denne artikkelen.)

Ola driver et snekkerfirma under organisasjonsformen enkeltpersonforetak i hjembygda. Imidlertid går virksomheten bare så vidt rundt grunnet størrelsen på stedet (få innbyggere i området). Siden han alltid har vært glødende interessert i modellfly leker han med tanken på å starte opp en nettbutikk for å på sikt få flere økonomiske bein å stå på.

Han ønsker å holde den nye nettbutikkgeskjeften mest mulig adskilt fra det allerede etablerte enkeltpersonforetaket han driver (hvor bl.a. firmanavnet innholder ordet «snekker».) Er det mulig å registrere enda et enkeltpersonforetak – drevet av en og samme person?

(Som nevnt innledningsvis, denne artikkelen tar ikke opp i seg problemstillingen om dette måtte være hensiktsmessig – og hva det i så fall måtte medføre – eller ikke. Mange enkeltpersonforetak opererer i ulike næringer, hvor man i stedet separerer de forskjellige virksomhetene i avdelinger (og f.eks. fører avdelingersregnskap). Hvis du lurer på hvilken løsning som er best for deg, kan det være smart å ta kontakt med f.eks. en regnskapsfører eller annen annen dyktig fagperson).


Skjermskudd fra Lovdata: Forskrift om registrering i Enhetsregisteret § 9.

Ja, loven gjør det mulig for personer å registrere flere enn ett enkeltpersonforetak men kun under visse vilkår:

  • 1. De ulike enkeltpersonforetakene (hvis flere enn ett skal registeres) må alle anses å drive næringsvirksomhet (det holder altså ikke at det ene anses kun som hobby).
  • 2. I tillegg må virksomhetene drives enten på ulike geografiske områder og/eller i forskjellige bransjer.

(Kilder: Brreg.no, Lovdata.no)


Legg igjen en kommentar

(Din E-postadresse blir ikke publisert.)