Starte firma men under 18 år

(27.08.2015)

Sitter du på en knakende god forretningside, men har enda ikke blitt myndig?

Starte firma under 18 år
(Går det an å starte for seg selv før man er myndig? I utgangspunktet: Nei – Billedillustrasjon: Dreamstime.com)

Å drive næringsvirksomhet innebærer mange forpliktelser og et stor ansvar. Før fylte 18 år har man ifølge norsk lov verken råderett over egne midler eller lov til å inngå juridisk bindende avtaler (Vergemålsloven § 9) – noe som innebærer at man heller ikke kan starte opp næringsvirksomhet.

Fylkesmannen kan i enkelte tilfeller likevel gi tillatelse

Vergemålsloven § 11, sier at det likevel kan gjøres unntak fra hovedregelen dersom den mindreårige har fylt 15 år. Vergen (f.eks. en av foreldrene dine), må isåfall søke fylkesmannen i fylket du bor i. Sistnevnte kan under visse forutsetninger gi tillatelse til å drive en bestemt type næringsvirksomhet. (Du kan lese hele loven her).

(Verge for barn under 18 er den som har foreldreansvaret etter barneloven.)

  • Du må ha fylt 15 år og ha tillatelse fra verge og fylkesmannen i ditt fylke.
  • Kontaktinformasjon til fylkesmannen i alle norske fylker finner du på fylkesmannen.no

Tips: Øv deg på å drive egen bedrift sammen med klassen din: Les om Ungdomsbedrift (UB) (ekstern lenke).

Kilde: Lovdata.no, Altinn


Legg igjen en kommentar

(Din E-postadresse blir ikke publisert.)