Juridisk person

En juridisk person er et ikke-fysisk rettsubjekt.

Juridisk person

Som fysiske personer kan den juridiske personen for eksempel inngå avtaler på egen hånd, straffes i domstoler, saksøke, skylde penger, ha eiendeler og inneha rettigheter og plikter.

Tenk deg at en nettbutikk selger deg en ødelagt vare. Du klager men kommer ingen vei, så du velger til slutt å koble inn Forbrukerrådet for å få tilbake pengene dine. Kravet rettes selvsagt mot aksjeselskapet (juridisk person) som driver nettbutikken, og ikke de fysiske personene som eier aksjeselskapet.

Eksempler på juridiske personer:

Selskaper, kommuner, stater og foreninger.

Et enkeltpersonforetak er ikke en juridisk person. Innehaver og foretak behandles som et og samme rettssubjekt.