Enkeltmannsforetak

Trygdeavgift – selvstendig næringsdrivende

Per 2018 er trygdeavgiften (næringssatsen) for selvstendig næringsdrivende på 11,4 prosent.

For ordens skyld. For vanlige lønnsmottagere (lønnssatsen) er trygdeavgiften på 8,2 prosent. Driver du et enkeltpersonforetak innenfor primærnæringene fiske, fangst eller barnepass i eget hjem gjelder samme trygdeavgift som lønnsmottagere.

Hvem betaler trygdeavgift? Alle i Norge som omfattes av folketrygden, og har en personinntekt som er høyere enn 54.650,- kroner (2017), skal betale trygdeavgift. Folketrygden finansierer alderspensjon, uføretrygd, sykepenger, fødselspenger mm.

Trygdeavgift for inntektsåret 2017

Selvstendig næringsdrivende (næringssatsen): 11,4 prosent.
Lønnsinntekt: 8,2 prosent.

(altså nøyaktig samme sats som 2018)

Trygdeavgift Selvstendig næringsdrivende

Denne siden ble sist oppdatert 18.12.2017
(Foto Dreamstime.com)