Enkeltmannsforetak

Trygdeavgift – selvstendig næringsdrivende

Per 2016 er trygdeavgiften (næringssatsen) for selvstendig næringsdrivende på 11,4 prosent.

For ordens skyld. For vanlige lønnsmottagere (lønnssatsen) er trygdeavgiften på 8,2 prosent. Driver du et enkeltpersonforetak innenfor primærnæringene fiske, fangst eller barnepass i eget hjem gjelder samme trygdeavgift som lønnsmottagere.

Hvem betaler trygdeavgift? Alle i Norge som omfattes av folketrygden, og har en personinntekt som er høyere enn 49 650,- kroner, skal betale trygdeavgift. Folketrygden finansierer alderspensjon, uføretrygd, sykepenger, fødselspenger mm.

Trygdeavgift for inntektsåret 2015

Selvstendig næringsdrivende (næringssatsen): 11,4 prosent.
Lønnsinntekt: 8,2 prosent.

(altså nøyaktig samme sats som 2016)

Trygdeavgift Selvstendig næringsdrivende

Denne siden ble sist oppdatert 07.01.2016
(Foto Dreamstime.com)