Enkeltmannsforetak

Tid for skattemelding: 9 skattefradrag

31. mai er siste frist for levering av skattemelding og næringsoppgave/næringsrapport skatt for selvstendig næringsdrivende. Har du fått med deg alle fradragene?

(Publisert 05.04.18)

Skattefradrag
(En bordsnipp på kjøkkenet oppfyller ikke kravene for å få skattefradrag for hjemmekontor. Eget rom kreves. Illustrasjonsfoto: Dreamstime.com)

1. Hjemmekontor

Bruker du et dedikert rom i boligen din som hjemmekontor, kan du kreve standardfradraget på 1 800 kroner (2017). Gjelder kun fritaksbehandlet bolig.

I stedet for standardfradraget, kan du velge å kreve fradrag for faktiske kostnader. Det må kunne sannsynliggjøres at utgiftene står i forhold til det bruken av rommet faktisk koster deg (skjønnsmessig stor andel av husforsikring, kommunale avgifter, strøm osv). Ved leie, må du beregne omtrent hvor stor andel av f.eks. husleie og strøm kontordelen tilsvarer.

Viktig å tenke på hvis du planlegger å selge i nær fremtid: Den delen av boligen du har krevd fradrag for, vil kunne utløse skatteplikt når du selger. Med andre ord, selv om du har bodd i huset aldri så lenge, vil du måtte skatte av (deler av) gevinsten. Et godt tips kan derfor være å ikke kreve fradrag for hjemmekontor året før salg (såfremt du selger huset for mer enn det du betalte for det).

Tips til videre lesing, se side 257 i Skatte-ABC (lenke nederst i artikkelen).

2. Internett / telefon (EKOM)

Bruk av «elektroniske kommunikasjonstjenester» (EKOM) som mobiltelefoni og bredbånd i næringen er fradragsberettiget. Brukes disse også privat, må denne delen av forbruket fordelsbeskattes.

For å gjøre det enklere, innførte Skattemyndighetene i 2014 nye regler hvor ett fast sjablongbeløp på 4 392 kroner per år ligger i bånn som privat bruk. All bruk som overstiger dette kan føres som en utgift i næringen (uansett antall abonnement).

Eksempel: Kyrres enkeltpersonforetak bruker totalt 15 000 kroner i året på mobil- og bredbåndsregninger. Noe av bruken er privat, og noe er næring. For å få skattefradrag må han derfor føre 4 392 kroner som privat fordel i skattemeldingen, for å kunne føre 10 608 kroner (15 000 – 4 392) til fradrag i næringen. (For å gjøre det litt mer komplisert: Hvis du er merverdiavgiftregistrert, må det betales inn merverdiavgift på den private delen da dette jo ikke er en del av næringen og dermed ikke fradragsberettiget.)

Tips til videre lesing, se side 374 i Skatte-ABC.

3. Pensjonssparing

Sparing i frivillig innskuddspensjonsordning og IPS, gir deg tilsvarende fradrag i inntekten (innenfor beløpsgrensene) de årene pengene settes inn (du må imidlertid skatte av pensjonsuttakene i alderdommen).

NB! Merk at listen i denne artikkelen ikke er uttømmende. Et godt tips å ha i bakhodet for å avgjøre om noe kan utgiftsføres er skattelovens § 6-1.

Hovedregel fradrag
(Skjermskudd Lovdata.no)

4. Forsikring og sykepenger

Har du tegnet tilleggsforsikring for bedre sykepengedekning gjennom NAV, er forsikringspremien fradragsberettiget. Har du i tillegg en privat syke- og ulykkesforsikring, kan beløp opp til 700 kroner føres til fradrag i skattemeldingen.

Tips til videre lesing, se side 529 i Skatte-ABC.

5. Faglitteratur

Blader og bøker som er aktuelle for å holde deg oppdatert i faget ditt er fradragsberettiget. Fradrag for eventuelle aviser som står på foretaket ditt, gis ikke med mindre du allerede abonnerer på en avis privat fra før.

6. Kursing og utdanning

Det kan kun kreves fradrag for utdanning som er direkte relatert til næringen du bedriver. Ønsker du f.eks. å videreutdanne deg utover det du driver med per i dag, er ikke dette fradragsberettiget.

7. «Enkel bevertning av kunder»

Under visse vilkår, kan det gis fradrag for bevertning av kunder i og utenfor arbeidsstedet. F.eks. så må det skje i arbeidstiden, det kan ikke serveres alkohol, det må være relatert til det du driver med, og totalprisen per person kan ikke komme opp i mer enn 451 kroner.

Tips til videre lesing, se side 960 i Skatte-ABC.

8. Bruk av privatbil i næring

Såfremt du ikke kjører mer enn 6000 kilometer med privatbilen i næringsøyemed per år, kan du kreve fradrag for 3,50 kroner per km (2017/2018). Husk å føre kjørebok slik at du kan dokumentere bruken skulle du få bokettersyn.

Fører du flere kilometer enn dette, er ikke bilen lenger å regne som en privatbil, men et driftsmiddel. Du kan da utgiftsføre alle kostnadene, men til gjengjeld må all privat bruk fordelsbeskattes.

Kjøregodtgjørelse

(Smart å føre kjørebok. Noterer du start- og endepunkt, hva ærendet var, hvem du besøkte og antall kjørte kilometer på tripptelleren hver tur, i tillegg til total kilometerstand hver måned har du ditt på det tørre. Illustrasjonsfoto: Dreamstime.com.)

9. «Overtidsmat».

Må du være bort fra hjemmet i mer enn 12 timer grunnet en jobb, kan du kreve fradrag for 92 kroner.

Kilder: Skatte-ABC 2017/2018, Skatteetaten.no og Lovdata.no.

Legg igjen en kommentar