Enkeltmannsforetak

Selskapsformer

Selv om denne bloggen omhandler enkeltmannsforetak, så er det ikke sikkert at det er rett selskapsform for akkurat din bedrift. I denne kategorien finner du artikler som omhandler og sammenligner de forskjellige selskapsformene som finnes. De mest vanlige i Norge er enkeltmannsforetak (enk), aksjeselskap (AS), Allmennaksjeselskap (ASA), Ansvarlig selskap med udelt deltakeransvar (ANS), Ansvarlig selskap med delt deltakeransvar (DA), Kommandittselskap (KS) og den «noe omdiskuterte» Norskregistrert Utenlandsk Foretak (NUF).

Hvordan starte AS selv

Trinnvis guide som forklarer de nødvendige stegene for å stifte et lite aksjeselskap. (Publisert 24.09.2015)

ENK eller AS? Spørsmålene som avgjør valget av foretaksform

Et av de desidert viktigste spørsmålene du må stille deg selv når du skal starte egen virksomhet er: Hvilken foretaksform skal jeg velge? Dette valget får nemlig store konsekvenser for din privatøkonomi, hvilke plikter det offentlige stiller til deg, hvor stor personlig risiko du tar og hvor mye skatt du til syvende og sist skal […]

Enklere å stifte aksjeselskap fra 1. juli

Bortfall av krav om åpningsbalanse dersom aksjeinnskuddet gjøres med penger, er bare en av mange endringer i Aksjeloven som trer i kraft 01.07.2013. I sum vil endringene gjøre det enklere å stifte og drive aksjeselskap. (Publisert 21.06.2013)

Starte firma med en venn? Tenk deg nøye om før du velger DA

Skulle kameraten din mot formodning kjøre selskapet i grøfta, står du personlig ansvarlig for halvparten av gjelda.

30 000 kroner i aksjekapital?

Gode nyheter for alle grundere som planlegger å stifte AS.

Ulemper med enkeltmannsforetak

Jeg har i en tidligere post skrevet om fordelene ved å drive et enkeltmannsforetak. Her kommer ulempene…

Fordeler med enkeltmannsforetak

De fleste små foretak i Norge er enkeltmannsforetak. Et slikt foretak er både enkelt å starte opp og rimelig. Om du registerer deg kun i enhetsregisteret er oppstart faktisk helt gratis (foretaksregisteret koster kr 2000,- om du benytter Altinn).

Enkeltmannsforetak eller NUF?

De siste årene er det blitt startet mange såkalte NUF (Norsk Utenlandsk Foretak) i Norge. Grunnen til dette er hovedsaklig den lave inngangsprisen (kontra et AS) og å slippe det personlige ansvaret som følger med et enkeltmannsforetak. NUF er også fritatt revisjonsplikten som kan være på ganske mange tusen i året (som er obligatorisk i […]